Có được mở tài khoản ngân hàng cho người 12 tuổi không?

Ngày hỏi:20/04/2022

Người 12 tuổi mở tài khoản ngân hàng được không? Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho người 12 tuổi bao gồm những gì? Người 12 tuổi sử dụng tài khoản ngân hàng như thế nào?

Chào ban biên tập. Con tôi năm nay 12 tuổi, do nhu cầu cá nhân nên tôi muốn mở cho con tôi tài khoản ngân hàng nhưng không biết quy định của pháp luật cho cho phép không. Ban biên tập cho tôi hỏi, người 12 tuổi mở tài khoản ngân hàng được không? Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho người 12 tuổi bao gồm những gì?

Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Người 12 tuổi mở tài khoản ngân hàng được không?

Tại Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán như sau:

1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

2. Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Như vậy, con của bạn 12 tuổi vẫn thuộc đối tượng được cấp tài khoản ngân hàng, tuy nhiên việc cấp tài khoản ngân hàng cho con của bạn phải thông qua người đại diện theo pháp luật là bạn.

2. Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho người 12 tuổi bao gồm những gì?

Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về hồ sơ mở tài khoản thanh toán như sau:

1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân:

a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này;

b) Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn, giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi), thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài) của chủ tài khoản;

c) Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thì ngoài các giấy tờ nêu tại điểm a và b khoản 1 Điều này, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đó đối với chủ tài khoản.

Theo đó, hồ sơ cần có bao gồm là giấy đề nghị mở tài khoản, giấy khai sinh và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của bạn để hoàn tất hồ sơ mở tài khoản cho con của bạn.

3. Người 12 tuổi sử dụng tài khoản ngân hàng như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về sử dụng tài khoản thanh toán như sau:

2. Việc sử dụng tài khoản thanh toán của cá nhân là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được thực hiện thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của người được giám hộ hoặc người mà mình làm đại diện theo quy định của pháp luật dân sự về giám hộ và đại diện.

Do đó, người 12 tuổi khi sử dụng tài khoản ngân hàng phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin