Có được phép trả lương bằng Đô la mỹ cho người lao động hay không?

Ngày hỏi:25/04/2022

Người lao động có được yêu cầu trả lương bằng đô la mỹ hay không? Người lao động trả lương theo tháng thì có được yêu cầu trả lương nửa tháng một lần hay không? Tiền lương ngừng việc của người lao động được quy định như thế nào?

Chào anh chị, em đang làm ở Thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới em đang tính sang Singapore để mua Iphone 14, em đang tính yêu cầu công ty trả lương bằng Đô la mỹ để em đỡ mắc công đổi sang tiền Đô để mua Iphone. Anh chị cho em hỏi yêu cầu của em có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? 

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.  

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Người lao động có được yêu cầu trả lương bằng đô la mỹ hay không?

Tại Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về vấn đề trả lương của người lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

3. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Căn cứ theo quy định hiện hành, pháp luật chỉ cho phép người sử dụng lao động trả lương cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, chỉ có thể trả lương bằng ngoại tệ đối với người lao động nước ngoài. Chính vì vậy, việc yêu cầu trả lương bằng tiền Đô la Mỹ của bạn là không phù hợp.

2. Người lao động trả lương theo tháng thì có được yêu cầu trả lương nữa tháng một lần hay không?

Tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Theo đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động làm việc và hưởng lương theo tháng vẫn có thể yêu cầu người sử dụng lao động trả lương nửa tháng một lần.

3. Tiền lương ngừng việc của người lao động được quy định như thế nào?

Tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về tiền lương ngừng việc của người lao động như sau:

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, tiền lương ngừng việc được thực hiện theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin