Có cần nộp văn bản thỏa thuận về việc lựa chọn quốc tịch cho con khi khai sinh cho con không?

Ngày hỏi:24/04/2022

Khi khai sinh cho con có cần nộp văn bản thỏa thuận về việc lựa chọn quốc tịch cho con không? Giấy khai sinh của con có ghi thông tin ông, bà nội không? Ngày sinh trên CMND và giấy khai sinh không khớp nhau thì ghi hồ sơ đảng viên theo cái nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khi khai sinh cho con có cần nộp văn bản thỏa thuận về việc lựa chọn quốc tịch cho con không?

Dạ, cho em hỏi. Em lấy chồng là người nước ngoài, hiện tại thì cả hai đang sống ở Hà Nội, sắp tới em muốn đi khai sinh cho con thì có cần nộp văn bản thỏa thuận về việc chọn quốc tịch cho con không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai sinh cho con như sau:

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì do cha của đứa trẻ là người nước ngoài, hiện tại 02 bạn ở Hà Nội thì phải nộp thêm văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con theo quy định trên.

Giấy khai sinh của con có ghi thông tin ông, bà nội không?

Dạ, cho tôi hỏi, ngày mai tôi sẽ đi làm khai sinh cho con, nhưng tôi và bố, mẹ đẻ tôi có mâu thuẫn từ trước. Vậy, khi ghi nội dung trong giấy khai sinh có thể thể hiện thông tin của cha, mẹ tôi không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định về nội dung đăng ký khai sinh như sau:

Nội dung đăng ký khai sinh gồm:

- Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

- Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

- Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Như vậy, theo quy định trên thì nội dung của giấy đăng ký khai sinh sẽ thể hiện thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh chứ không thể hiện thông tin của ông, bà của cháu.

Ngày sinh trên CMND và giấy khai sinh không khớp nhau thì ghi hồ sơ đảng viên theo cái nào?

Trong trường hợp chứng minh nhân dân và ngày sinh trên giấy khai sinh không khớp nhau thì khi khai hồ sơ đảng viên mình ghi theo cái nào ạ?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014:

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Đồng thời, Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau:

- Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

- Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

- Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Theo quy định này, giấy khai sinh được xác định là giấy tờ hộ tịch gốc, do vậy thông tin trên chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác đều phải đồng nhất với thông tin trên giấy khai sinh.

Do đó, trường hợp thông tin ngày sinh trên giấy khai sinh và chứng minh nhân dân không khớp nhau, khi khai hồ sơ đảng, chị phải viết theo giấy khai sinh, đồng thời làm lại chứng minh nhân dân theo thông tin đúng trên giấy khai sinh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin