Có quyền đặt ống dẫn nước tưới qua đất của người khác hay không?

Ngày hỏi:24/04/2022

Đặt ống dẫn nước tưới trên đất liền kề có vi phạm pháp luật hay không? Hàng xóm có được quyền đòi tiền để mở lối đi chung trên đất của nhà nước? Muốn xác định lại ranh giới đất với thửa đất liền kề phải làm thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đặt ống dẫn nước tưới trên đất liền kề có vi phạm pháp luật hay không?

Đất nhà mình không có suối chảy qua muốn dẫn nước về tưới cây phải đặt ống nước qua một miếng đất bên cạnh. Vậy cho mình hỏi trường hợp này mình có quyền đặt ống nước trên đất của người khác hay không?

Trả lời:

Căn cứ tại Điều 253 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác như sau:

Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.

Như vậy, trong trường hợp này bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh cho phép bạn đặt ống dẫn nước về đất của bạn để phục vụ tưới tiêu canh tác. Tuy nhiên, nếu trong quá trình đặt ống nước bạn gây thiệt hại cho người sử dụng đất bên cạnh thì sẽ phải bồi thường.

Hàng xóm có được quyền đòi tiền để mở lối đi chung trên đất của nhà nước?

Tôi muốn hỏi về việc sử dụng lối đi chung. Cách đây 20 năm tôi xây dựng 1 dãy nhà trọ quay lưng ra phía lối đi chung đó là chừa ra 1m lộ giới. Nhưng cách đây hơn 2 tháng nhà ông T có xây 1 bức tường bao trên đất nhà tôi làm cản trở tầm nhìn trên đất nhà tôi mà không xin phép. Ngược lại ông T có đòi nhà tôi 150 triệu để mở lối đi chung trên phần lối đi chung của nhà nước. Vậy cho hỏi: Hàng xóm có được quyền đòi tiền để mở lối đi chung trên đất của nhà nước không?

Trả lời:

Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Quyền về lối đi qua:

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Như vậy, nếu đất làm lối đi chung thuộc sở hữu của ông T thì khi sử dụng lối đi chung đó bạn có nghĩa vụ đền bù cho họ. Tuy nhiên, nếu đất này của nhà nước thì ông T không có quyền đòi bạn 150 triệu đồng. Nếu có tranh chấp bạn có thể khiếu nại đến chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất.

Muốn xác định lại ranh giới đất với thửa đất liền kề phải làm thế nào?

Tôi muốn xây hàng rào ngăn phần đất của tôi với phần đất của hàng xóm cũng như để cho khu đất có thẩm mỹ hơn nhưng nhà hàng xóm không đồng ý. Bây giờ tôi muốn đi xin đo đạc lại ranh giới thửa đất của nhà tôi với nhà hàng xóm để tôi tự xây tường rào trên phần đất của mình luôn thì gia đình tôi cần phải làm như thế nào ạ?

Trả lời:

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì đất đai được xem là một trong các loại bất động sản. Ranh giới giữa các thửa đất liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp. Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Mặt khác, theo quy định tại Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do đó: Trường hợp thửa đất của gia đình bạn liền kề với thửa đất của người hàng xóm thì gia đình bạn và người hàng xóm phải có nghĩa vụ sử dụng đất đúng ranh giới thửa đất được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ranh giới đất đã được cơ quan nhà nước đo đạc, xác nhận theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở của mình thì có thể liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết. Trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin xác nhận việc trích đo đạc lại đất để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở;

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đã được cấp.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận trước đây, nếu đủ điều kiện xác định lại diện tích đất ở thì trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Do đó: Đối với trường hợp bạn muốn xây hàng rào ngăn phần đất của bạn với phần đất của hàng xóm cũng như để cho khu đất có thẩm mỹ hơn nhưng nhà hàng xóm không đồng ý. Bây giờ bạn muốn đi xin đo đạc lại ranh giới thửa đất của nhà bạn với nhà hàng xóm để tự xây tường rào trên phần đất của mình luôn thì bạn cần phải nộp hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở cho Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo hướng dẫn trên đây và theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.