Đang mang thai có được đăng ký thi viên chức không?

Ngày hỏi:11/04/2022

Đăng ký thi viên chức khi đang mang thai có được không? Tốt nghiệp đại học sư phạm với bằng ghép môn có được dự thi viên chức không? Đổi từ dân tộc Kinh sang dân tộc Hoa có ảnh hưởng đến việc thi viên chức?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đăng ký thi viên chức khi đang mang thai có được không?

Mình năm nay 27 tuổi nhưng đang mang thai được 3 tháng. Ở quê chuẩn bị có đợt tuyển viên chức cho năm học tới, mình đang mang thai có được đăng ký thi viên chức không?

Trả lời:

Theo Điều 22 Luật viên chức 2010 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 12 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Theo đó thì không có quy định nào cấm người đang mang thai không được thi tuyển viên chức. Vì vậy mà bạn đang mang thai mà đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được đăng ký thi tuyển viên chức.

Tốt nghiệp đại học sư phạm với bằng ghép môn có được dự thi viên chức không?

Tôi học trường đại học sư phạm chuyên ngành thể dục giáo dục quốc phòng là bằng ghép môn. Vậy cho hỏi tôi có đủ điều kiện thi viên chức giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 20 Luật viên chức 2010 quy định về Căn cứ tuyển dụng viên chức theo đó:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Mặt khác căn cứ Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

- Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

- Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì nếu bạn đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật viên chức 2010 và các điều kiện được bổ sung bởi đơn vị sự nghiệp công lập thì bạn hoàn toàn có đủ điều kiện đăng ký dự thi viên chức giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh nhé.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Đổi từ dân tộc Kinh sang dân tộc Hoa có ảnh hưởng đến việc thi viên chức?

Dạ hiện tại em đang là dân tộc Kinh và em đang làm thủ tục cải chính lại dân tộc theo mẹ là dân tộc Hoa để tiện thi cử, em muốn hỏi là nếu thi làm viên chức nhà nước thì việc em đổi sang dân tộc có ảnh hưởng đến cơ hội thi và đậu viên chức không ạ?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật viên chức 2010 thì trừ các trường hợp không được thi viên chức, còn lại người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, quy định về điều kiện dự tuyển viên chức không phân biệt công dân người dân tộc nào hay tôn giáo nào mới được thi mà được đảm bảo một cách công bằng, bình đẳng, mọi thí sinh dự tuyển đều có cơ hội như nhau. Các quy định về tuyển dụng viên chức tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP cũng không có quy định nào cho phép phân biệt đối xử giữa các dân tộc trong quá trình tuyển dụng, đánh giá viên chức.

Do vậy, việc bạn mang dân tộc Kinh hay dân tộc Hoa không ảnh hưởng đến cơ hội thi và đậu viên chức của bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin