Nhận bao nhiêu lần với bảo hiểm thất nghiệp?

Ngày hỏi:24/04/2022

Bảo hiểm thất nghiệp được nhận bao nhiêu lần? Làm được 6 năm nhận bảo hiểm thất nghiệp được bao nhiêu nếu lương cơ bản 6 triệu? Ký hợp đồng với 2 công ty, đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bảo hiểm thất nghiệp được nhận bao nhiêu lần?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì NLĐ khi thất nghiệp sẽ được hưởng tối đa bao nhiêu lần bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp ạ?

Trả lời:

Tại Điều 49 Luật việc làm 2013, có quy định về điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp theo quy định.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người lao động đáp ứng được những trường hợp theo quy định nêu trên thì sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy nên, luật không có giới hạn về số lần được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Làm được 6 năm nhận bảo hiểm thất nghiệp được bao nhiêu nếu lương cơ bản 6 triệu?

Mình làm được 6 năm lương cơ bản 6 tháng cuối cùng là mỗi tháng được 6 triệu. Vậy mình lãnh được bao nhiêu tháng? Và mỗi tháng được bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Như vậy, trường hợp bạn có 6 năm đóng BHTN sẽ được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp, lương cơ bản đóng BHTN 6 tháng cuối là 6 triệu. Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng của bạn là:

60% * 6 triệu đồng/tháng = 3.6 triệu đồng/tháng.

Tổng mức hưởng 6 tháng là 21.6 triệu đồng.

Ký hợp đồng với 2 công ty, đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty nào?

Em muốn hỏi vấn đề bảo hiểm thất nghiệp như sau: Em ký hợp đồng lao động với 2 công ty thì sẽ đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty nào hay mình được lựa chọn, thích đóng ở đâu cũng được ạ?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định như sau:

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định này, bạn ký HĐLĐ với 2 công ty thì đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng đầu tiên mà bạn ký.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin