Quy định về khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính?

Ngày hỏi:25/04/2022

Khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Chuẩn bị khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính như thế nào? Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính có nội dung gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào?

Khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Và căn bản pháp luật quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập, tôi là M. Tôi đang tham gia vào một vụ án hành chính với vai trò người khởi kiện. Tuần tới, sẽ diễn ra phiên toà sơ thẩm. Tôi thắc mắc thủ tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm được quy định như thế nào? Rất mong Ban biên tập tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Việc khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 169 Luật tố tụng hành chính 2015.

Theo đó, việc khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như sau:

1. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

2. Thư ký phiên tòa báo cáo với Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và lý do vắng mặt.

3. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và kiểm tra căn cước của đương sự.

4. Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền, nghĩa vụ của các đương sự và của những người tham gia tố tụng khác.

5. Chủ tọa phiên tòa giới thiệu họ, tên thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch.

6. Chủ tọa phiên tòa hỏi những người có quyền yêu cầu thay đổi những người tiến hành tố tụng, người phiên dịch xem họ có yêu cầu thay đổi ai không; hỏi những người có quyền về người giám định có vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này không.

7. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng phải cam kết khai báo đúng sự thật, nếu khai không đúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên.

8. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người giám định, người phiên dịch cam kết cung cấp kết quả giám định chính xác, phiên dịch đúng nội dung cần phiên dịch.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về việc khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật tố tụng hành chính 2015.

Chuẩn bị khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính như thế nào?

Chuẩn bị khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Vừa qua, câu lạc bộ Phiên toà tập sự của trường em có tổ chức một phiên toà giả định xét xử sơ thẩm một vụ án hành chính. Em có đến tham dự và có một thắc mắc về những công việc mà Thư Ký Toà án phải làm trước khi khai mạc phiên tòa. Vì vậy, xin Ban biên tập tư vấn giúp em. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Chuẩn bị khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 167 Luật tố tụng hành chính 2015.

Theo đó, trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký phiên tòa phải tiến hành các công việc sau đây:

1. Phổ biến nội quy phiên tòa.

2. Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án; nếu có người vắng mặt thì cần phải làm rõ lý do.

3. Ổn định trật tự trong phòng xử án.

4. Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về việc chuẩn bị khai mạc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật tố tụng hành chính 2015.

Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính có nội dung gì?

Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập, em đang học môn Luật tố tụng hành chính. Vừa rồi, em có cùng các bạn đến tham dự một phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hành chính liên quan đến quyết định hành chính của Uỷ ban nhân dân xã. Em thấy tham gia phiên toà có một Thư ký ghi biên bản. Vậy xin cho em hỏi: biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Xin Ban biên tập tư vấn giúp em. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 166 Luật tố tụng hành chính 2015.

Theo đó, biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như sau:

1. Biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 146 của Luật tố tụng hành chính 2015;

b) Mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa;

c) Các câu hỏi, câu trả lời và phát biểu tại phiên tòa;

d) Các nội dung khác phải được ghi vào biên bản phiên tòa theo quy định của Luật này.

2. Ngoài việc ghi biên bản phiên tòa, Tòa án có thể thực hiện việc ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên tòa.

3. Sau khi kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phải kiểm tra biên bản; Chủ tọa phiên tòa và Thư ký phiên tòa ký vào biên bản.

4. Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa và ký xác nhận.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật tố tụng hành chính 2015.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin