Khiếu nại hành vi dừng xe người dân không có kế hoạch của cảnh sát giao thông có được không?

Ngày hỏi:25/04/2022

Có được khiếu nại hành vi dừng xe người dân không có kế hoạch của cảnh sát giao thông? Mẫu đơn khiếu nại về thai sản? Khiếu nại hành vi không trả lại bằng tốt nghiệp đại học đã nộp khi xin việc có được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được khiếu nại hành vi dừng xe người dân không có kế hoạch của cảnh sát giao thông?

Vừa rồi tôi chạy xe máy lưu thông trên đường, không hề vi phạm tuy nhiên lại bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng kiểm tra hành chính, việc này làm mất rất nhiều thời gian của tôi, trong khi tôi yêu cầu cảnh sát giao thông xuất trình các chuyên đề, kế hoạch ( tôi học theo mấy video trên youtube), thì họ không xuất trình được, anh chị cho tôi hỏi trường hợp này tôi có thể khiếu nại hành vi tự ý dừng xe tôi của cảnh sát giao thông không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011 có quy định về trình tự khiếu nại quyết định và hành vi hành chính trái pháp luật cụ thể như sau:

- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì nếu trường hợp này bạn cảm thấy hành vi dừng xe kiểm tra vi phạm hành chỉnh của cảnh sát giao thông đối với bạn là trái pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lần đầu đến Trưởng phòng cảnh sát giao thông đơn vị mà chiến sỹ cảnh sát giao thông thực hiện hành vi dừng xe của bạn để yêu cầu được phản hồi cụ thể về trường hợp của mình, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Trưởng phòng cảnh sát giao thông thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp lên giám đốc công an tỉnh, thành phố là Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Mẫu đơn khiếu nại về thai sản

Bạn Nguyễn Thị Mỹ từ hộp thư có gửi đến ban biên tập câu hỏi: "Bên anh chị có mẫu đơn khiếu nại về thai sản không ạ?"

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại 2011 quy định về hình thức khiếu nại theo đó:

“Điều 8. Hình thức khiếu nại

...

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.”

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì một đơn khiếu nại cần đảm bảo các nội dung sau:

- Ngày tháng năm khiếu nại;

- Thông tin của người khiếu nại: họ tên; địa chỉ,…

- Thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị khiếu nại: tên gọi, địa chỉ,

- Nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại;

- Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại;

Dựa vào các thông tin trên, chúng tôi xin tư vấn cho bạn mẫu đơn khiếu nại vấn đề liên quan đến chế độ thai sản có thể được trình bày như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

.......ngày......tháng....năm......

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:.........................)

Kính gửi:……………………………………………………………………...............................................................................

1./ Người khiếu nại: ………………………………………………………………………………………………...............................

2./ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………....................................

3./ Đối tượng khiếu nại: …………………………………………………………………………………………..............................

4./ Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………………………………...............................

Tóm tắt vụ việc khiếu nại: ……………………………………………………………………………………….............................

……………………………………………………………………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………………………………………………………….......................................

Những quyền lợi bị xâm phạm: …………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

5./ Những yêu cầu của người khiếu nại: ………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

6./ Tài liệu gửi kèm đơn (nếu có):

(1) ……………………………………………………………………........................................................................................

(2) ……………………………………………………………………........................................................................................

(3) ……………………………………………………………………........................................................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Khiếu nại hành vi không trả lại bằng tốt nghiệp đại học đã nộp khi xin việc có được không?

Em và công ty cũ đã chấm dứt hợp đồng lao động tuy nhiên công ty cứ kiếm lý do này nọ, đã trôi qua 1 tháng rồi mà công ty không chịu trả bằng tốt nghiệp đại học mà trước đây khi vô làm em đã nộp cho công ty, anh chị cho em hỏi trường hợp này vì em cũng có lỗi vậy thì em có được khiếu nại hành vi này của công ty lên Sở lao động không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011 có quy định về trình tự khiếu nại quyết định và hành vi hành chính trái pháp luật cụ thể như sau:

- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Đối với trường hợp này bạn có thể làm đơn khiếu nại lần đầu đến người đứng đầu công ty cũ của bạn để yêu cầu được phản hồi cụ thể về trường hợp của mình, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người đứng đầu công ty hoặc không được giải quyết thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp lên Chánh thanh tra sở lao động thương binh xã hội nơi công ty đặt trụ sở hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.