Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính được quyền sửa toàn bộ bản án sơ thẩm không?

Ngày hỏi:25/04/2022

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính được quyền sửa toàn bộ bản án sơ thẩm hay không? Có cần phải gửi Bản án xét xử sơ thẩm hành chính cho Viện kiểm sát không? Bản án sơ thẩm hành chính trong lĩnh vực đất đai có thể bị kháng nghị không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính được quyền sửa toàn bộ bản án sơ thẩm hay không?

Theo quy định pháp luật về tố tụng hành chính thì xin hỏi: Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sửa toàn bộ bản án sơ thẩm hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm:

- Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm nếu Tòa án cấp sơ thẩm quyết định không đúng pháp luật trong các trường hợp sau đây:

- Việc chứng minh, thu thập chứng cứ đã thực hiện đầy đủ và theo đúng quy định tại Chương VI của Luật này;

- Việc chứng minh, thu thập chứng cứ chưa thực hiện đầy đủ ở cấp sơ thẩm nhưng tại phiên tòa phúc thẩm đã được bổ sung đầy đủ.

Như vậy, đối với bản án sơ thẩm thì khi có căn cứ rơi vào những trường hợp trên thì Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sửa toàn bộ bản án sơ thẩm.

Có cần phải gửi Bản án xét xử sơ thẩm hành chính cho Viện kiểm sát không?

Tôi muốn biết: Trong vụ án xét xử sơ thẩm hành chính thì sau khi ra bản án Tòa án có cần thiết phải gửi bản án đó cho Viện kiểm sát không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 196 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định cấp, gửi trích lục bản án, bản án như sau:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự được Tòa án cấp trích lục bản án.

2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải cấp, gửi bản án cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

Như vậy, theo quy định trên thì khi đã tuyên án và ra bản án thì bắt buộc phải gửi cho các đương sự cùng với Viện kiểm sát cùng cấp. Đây là quy định mang tính bắt buộc chứ không phải cần thiết.

Bản án sơ thẩm hành chính trong lĩnh vực đất đai có thể bị kháng nghị không?

Xin hỏi, trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là những quyết định hành chính của Chủ tịch UBND Tỉnh trái quy định pháp luật và sau khi xét xử sơ thẩm thì bản án này có thể bị kháng nghị không? Hay chỉ được kháng cáo?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm như sau:

1. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm, trừ trường hợp xét xử vụ án hành chính đối với khiếu kiện danh sách cử tri.

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Luật này.

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, đối chiếu quy định trên có thể thấy về nguyên tắc khi bản án hay quyết định sơ thẩm của Tòa án cũng có thể bị kháng nghị mà không riêng gì kháng cáo.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin