Hướng dẫn về khai hải quan khi xuất khẩu hàng hóa nhưng để hàng lại tại công ty

Ngày hỏi:11/04/2022

Xuất khẩu hàng hóa nhưng để hàng lại tại công ty khai hải quan như thế nào? Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm những hàng hóa nào? Xử lý thuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Xuất khẩu hàng hóa nhưng để hàng lại tại công ty khai hải quan như thế nào?

Chúng tôi có sản xuất khuôn mẫu cho khách hàng nước ngoài với số lượng khoảng 5 khuôn dùng để sản xuất sản phẩm nhựa. Tuy nhiên khách hàng yêu cầu để lại khuôn tại công ty để chạy sản phẩm nhựa cho họ và sẽ cho công ty thuê lại sản phẩm khuôn đó, có trả phí thuê khuôn. Doanh nghiệp nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam, vậy xin được hỏi trường hợp này công ty mở tờ khai hải quan thế nào để hợp thức thủ tục bán khuôn cho bên khách hàng nước ngoài nêu trên và nhận thanh toán tiền bán khuôn từ khách hàng chuyển sang?

Trả lời:

Do Công ty không nêu rõ hàng hóa có phải là sản phẩm thực hiện theo hợp đồng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài hay là sản xuất xuất khẩu nên không thể có câu trả lời chính xác cho trường hợp trên.

Tuy nhiên, trường hợp công ty có thể tham khảo thực hiện theo quy định sau đây nếu hàng hoá là sản phẩm gia công:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định:

Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công và sản phẩm gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu hủy tại Việt Nam.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm loại hình kinh doanh hay SXXK khi xuất bán hay tái xuất trả thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định do không phải là trường hợp xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm những hàng hóa nào?

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm những hàng hóa nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Phước, tôi hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thuế; hải quan và tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm những hàng hóa nào? Văn bản pháp luật nào quy định về loại hàng hóa này? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm những hàng hóa sau:

- Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

- Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

- Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung quy định về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Xử lý thuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế

Xử lý thuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trúc Chi, tôi hiện nay đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thuế; hải quan và tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Xử lý thuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Xử lý thuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

d.1) Người nộp thuế chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 59 Thông tư này.

Trường hợp đã nộp thuế giá trị gia tăng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì khi thực tế xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, người nộp thuế được hoàn lại tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo hướng dẫn tại Điều 49 Thông tư này;

d.2) Đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất: Người nộp thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định và tiền chậm nộp (nếu có) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Trên đây là nội dung quy định về việc xử lý thuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Hải quan "