Có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự khi tốt nghiệp đại học trễ do nợ môn học?

Ngày hỏi:25/04/2022

Có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự khi tốt nghiệp đại học trễ do nợ môn học không? Có được hoãn nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên đại học nợ môn? Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi nợ môn? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự khi tốt nghiệp đại học trễ do nợ môn học không?

Em hiện đang học năm cuối tại trường Đại học. Nếu theo đúng quá trình thì tháng 6 năm 2016 em tốt nghiệp nhưng do em bị nợ môn nên phải đến tháng 12/2016 em mới tốt nghiệp được. Vậy trường hợp của em có thể xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo như Điểm g Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, với trường hợp đang học đại học thì bạn có thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, thực tế khóa học của bạn kết thúc vào tháng 6/2016, nhưng do bạn nợ môn nên thời gian học kéo dài thêm 6 tháng nữa (vấn đề này do lỗi của bạn). Mà theo quy định trên, trường hợp “hết thời hạn học tập tại trường một khoá học” sẽ không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, nếu bạn đã có giấy gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự, cho dù bạn vẫn đang học tại trường Đại học nhưng nguyên nhân kéo dài thời gian học là do nợ môn thì bạn không thuộc trường hợp được tạm hoãn. Do đó, bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường.

Có được hoãn nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên đại học nợ môn?

Nhờ tư vấn giúp em các trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự.

Em hiện là sinh viên đại học, do còn nợ 1 môn nên em chưa được tốt nghiệp. Vậy cho em hỏi trường hợp này em có được xin hoãn nghĩa vụ quân sự không? Em cảm ơn.

Trả lời:

Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây (Khoản 1 Điều 31):

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

d) Có trình độ văn hóa phù hợp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, theo luật thì công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, nếu bạn còn trong độ tuổi này và đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ bình thường. Ở đây việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên đại học chỉ áp dụng trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Theo đó, nếu bạn chưa hoàn thành chương trình học do bị nợ môn mà thời gian học đã quá thời gian đào tạo thì không thuộc trường hợp tạm hoãn.

Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi nợ môn?

Chào Ban biên tập! Em đang là sinh viên chính quy có thời gian dự kiến là 4 năm thời gian tối đa là 8 năm, hiện tại em đã hết 4 năm những vẫn chưa hoàn thành khóa học vậy em có được tiếp tục học để hoàn thành chương trình đâọ tạo không ạ. Nếu không được khi đi NVQS em có thể xin thực hiện NVQS theo ngành nghề mà em đang theo học được không ? Cảm ơn Ban biên tập.

Trả lời:

Căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về trường hợp tạm hoãn NVQS như sau:

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khoá học.
Một khoá học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Đối với trường hợp của bạn, thực tế khóa học của bạn kết thúc khi hết 4 năm nhưng do bạn nợ môn nên thời gian học kéo dài thêm (vấn đề này do lỗi của bạn). Mà theo quy định trên, trường hợp “hết thời hạn học tập tại trường một khoá học” sẽ không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, nếu bạn đã có giấy gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự, cho dù bạn vẫn đang học tại trường Đại học nhưng nguyên nhân kéo dài thời gian học là do nợ môn thì bạn không thuộc trường hợp được tạm hoãn. Do đó, bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường.

Trong trường hợp đi nhập ngũ nếu ngành nghề bạn theo học nằm trong những trường hợp ngành, nghề kỹ thuật được ưu tiên sử dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư 220/2016/TT-BQP thì bạn sẽ được sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn bạn theo học.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.