Gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tối đa bao nhiêu lần?

Ngày hỏi:27/07/2022

Số lần tối đa gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là bao nhiêu lần? Kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự niêm yết tại đâu? Người chưa đủ 18 tuổi có thể bị gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Số lần tối đa gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là bao nhiêu lần?

Cho em hỏi em nay 20 tuổi, khám nghĩa vụ quân sự được 2 năm không trúng tuyển năm nay là lần thứ 3. Liệu lần thì 3 này không trúng tuyển liệu năm thứ 4 em có còn giấy mời nữa không ạ? Em cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ được quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019, cụ thể:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

h) Dân quân thường trực.

Như vậy, theo quy định trên công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ theo giấy gọi khám sức khỏe, không phụ thuộc vào số lần đã gọi trước đây.

Trường hợp của bạn, mặc dù bạn đã được gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2 lần nhưng đều không trúng tuyển, nếu bạn vẫn đang trong độ tuổi gọi nhập ngũ, bạn vẫn được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường cho đến khi hết đội tuổi luật định.

Kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự niêm yết tại đâu?

Chào anh cho tôi hỏi, năm nay tôi được 20 tuổi hiện tại đang làm việc tại Đồng Nai, vì nhận giấy gọi khám sức khỏe nên phải về địa phương để thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Anh chị cho tôi hỏi sau khi khám xong thì kết quả khám sức khỏe sẽ được niêm yết tại đâu? Trong thời gian bao lâu? Anh chị sớm giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 40 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cùng cấp.

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

- Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy, HIV; bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, đối với kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 20 ngày. Lệnh gọi khám sức khỏe phải giao cho công dân trước thời điểm khám 15 ngày.

Người chưa đủ 18 tuổi có thể bị gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không?

Chào anh chị, tôi có một chút thắc mắc mong được anh chị giải đáp. Em tôi sinh ngày 16/12/2000. Nhưng hiện vào ngày 16/10/2018 em tôi có lệnh đi khám sức khỏe. Thời gian đi bộ đội vào tháng 2/2019. Anh chị cho tôi biết người chưa đủ 18 tuổi có được gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hay không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự, theo đó:

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.

Mặc dù tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi nhưng từ khi đủ 17 tuổi, công dân nam đã phải đi đăng ký nghĩa vụ quân sự. Việc kiểm tra sức khoẻ được tiến hành đối với các công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, trường hợp em bạn chưa tròn 18 tuổi nhưng nếu có giấy triệu tập đi khám nghĩa vụ quân sự thì vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin