Chi phí xác minh điều kiện thi hành án do ai trả?

Ngày hỏi:27/07/2022

Ai trả chi phí xác minh điều kiện thi hành án? Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án? Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ai trả chi phí xác minh điều kiện thi hành án?

Tôi nghe nói khi yêu cầu thi hành án thì người phải thi hành án trả các chi phí xác minh điều kiện thi hành án dân sự cho người đi xác minh như: Tiền ăn, tiền xe đi lại, tiền ở... đúng không ạ?

Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 73 Luật thi hành án dân sự 2008 và Khoản 30 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định:

Ngân sách nhà nước trả chi phí cưỡng chế thi hành án trong các trường hợp sau đây:

a) Định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá;

b) Chi phí xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này;

c) Chi phí cần thiết khác theo quy định của Chính phủ;

Như vậy, trước đây chi phí xác minh điều kiện thi hành án do người phải thi hành án chi trả nhưng từ 01/07/2015 thì các chi phí xác minh điều kiện thi hành án (kể cả thi hành án theo diện chủ động hay thi hành án theo diện yêu cầu) thì ngân sách nhà nước chi trả.

Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Tôi có hộ khẩu thường trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk. Năm 2015 tôi vi phạm tội trộm cắp tài sản tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sau khi chấp hành xong án phạt tù 09 tháng tại trại giam An Điềm tỉnh Quảng Nam tôi được trả tự do và được cấp giấy xác nhận chấp hành xong án phạt tù. Sau đó tôi trở về trình diện với địa phương. Tôi đã bồi thường xong cho bị hại còn án phí sơ thẩm tôi đã hoàn thành sau khi mãn hạn nhưng cũng đã mất biên lai. Hỏi bây giờ tôi xin giấy xác nhận hoàn thành án phí ở đâu để bổ sung vào hồ sơ xoá án tích. Xin cho tôi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án?

Trả lời:

Theo Điều 35 Luật thi hành án dân sự 2008Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định thẩm quyền thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự như sau:

Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

- Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

- Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;

- Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

- Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác.

*Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

- Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cùng địa bàn;

- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao;

- Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

- Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;

- Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại;

- Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

- Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác;

- Bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều này mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành;

- Bản án, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp về thi hành án

Do bạn không cung cấp rõ thông tin vụ án xét xử sơ thẩm đối với hành vi của bạn xét xử sơ thẩm ở Tòa án cấp tỉnh hay Tòa án cấp huyện, nên chúng tôi không thể kết luận bạn đến đâu để nhận Giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Nếu vụ án xét xử sơ thẩm đối với hành vi phạm tội của bạn xét xử ở Tòa án cấp huyện thì bạn đến Chi cục thi hành án dân sự huyện đó để xin Giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Còn nếu vụ án xét xử sơ thẩm đối với hành vi phạm tội của bạn xét xử ở Tòa án cấp tỉnh thì bạn đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam để xin Giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự

Tôi cần xin giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt; để bổ sung trong hồ sơ xoá án tích ở đâu? Và thủ tục xin giấy đó như thế nào? Tôi đã hoàn thành hết các bồi thường, án phí, tiền phạt đầy đủ. Nhưng biên lai đóng án phí sơ thẩm đã làm mất?

Trả lời:

Theo Điều 53 Luật thi hành án dân sự 2008Điều 37 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định về việc xác nhận kết quả THADS, cụ thể như sau:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận bằng văn bản về kết quả thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự theo quyết định thi hành án khi có yêu cầu của đương sự hoặc thân nhân của họ.

- Nội dung của văn bản xác nhận phải thể hiện rõ khoản nghĩa vụ theo bản án, quyết định, nghĩa vụ phải thi hành theo quyết định thi hành án và kết quả thi hành án cho đến thời điểm xác nhận.

Kết quả thi hành án được xác nhận thể hiện việc đương sự đã thực hiện xong toàn bộ hoặc một phần quyền, nghĩa vụ của mình theo quyết định thi hành án hoặc thi hành xong nghĩa vụ thi hành án của từng định kỳ trong trường hợp việc thi hành án được tiến hành theo định kỳ.

Như vậy, bạn có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xác nhận bằng văn bản về kết quả thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự theo quyết định thi hành án.

*Thủ tục xin Giấy xác nhận thi hành án.

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2016/TT-BTP

- Hồ sơ đề nghị xác nhận kết quả thi hành án.

+ Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án (Mẫu D10-THADS được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP)

+ Quyết định thi hành án;

+ Bản án hoặc quyết định của Tòa án;

+ Tài liệu liên quan khác.

- Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin