Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế như thế nào?

Ngày hỏi:25/04/2022

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm và quyền hạn gì trong việc giải quyết khiếu nại về thuế? Những trường hợp nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế? Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chấm dứt khi nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm và quyền hạn gì trong việc giải quyết khiếu nại về thuế?

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế, thì trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 149 Luật quản lý thuế 2019 quy định:

- Cơ quan quản lý thuế nhận được khiếu nại về việc thực hiện pháp luật về thuế có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối xem xét giải quyết khiếu nại.

- Cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thu không đúng cho người nộp thuế, bên thứ ba trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người giải quyết khiếu nại thực hiện tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan, bao gồm cả khiếu nại lần đầu. Khi thực hiện việc tham vấn, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế phải ban hành quyết định thành lập Hội đồng tham vấn. Hội đồng tham vấn hoạt động theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số. Kết quả biểu quyết là cơ sở để thủ trưởng cơ quan quản lý thuế tham khảo khi ra quyết định xử lý khiếu nại. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định xử lý khiếu nại.

Trên đây là trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế.

Những trường hợp nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

Chào anh chị, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế, thì khi có những trường hợp nào sẽ cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

Trả lời:

Căn cứ Điều 124 Luật quản lý thuế 2019 quy định:

- Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

- Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

- Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.

- Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.

- Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.

- Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ.

- Không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế có nợ phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

Trên đây là những trường hợp sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế mà Luật quản lý thuế 2019 quy định.

Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chấm dứt khi nào?

Chào ban biên tập, tôi được biết quốc hội mới thông qua Luật quản lý thuế, vậy cho tôi hỏi theo luật này thì việc ngừng sử dụng hóa đơn sẽ chấm dứt khi nào? Xin cảm ơn

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 125 Luật quản lý thuế 2019 quy đinh:

- Khoản 1: Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm: ... Ngừng sử dụng hóa đơn.

- Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế quy định tại khoản 1 Điều này chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, ngừng sử dụng hóa đơn là một biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, do dó biện pháp cưỡng chế này sẽ chấm dứt khi nộp đủ tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin