Biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/04/2022

Biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn được quy định ra sao? Quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong quản lý thuế? Quy định về dịch vụ về hóa đơn điện tử trong hoạt động quản lý thuế?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn được quy định ra sao?

Chào anh chị, cho tôi hỏi luật quản lý thuế 2019 quy định như thế nào về biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn? Nhờ giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ Điều 132 Luật quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Khi thực hiện biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, cơ quan quản lý thuế phải công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình và trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 24 giờ.

Trên đây là quy định về áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong quản lý thuế?

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới được quốc hội thông qua thì nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như thế nào? Nhờ ban biên tập tư vấn hỗ trợ.

Trả lời:

Căn cứ Điều 90 Luật quản lý thuế 2019 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

- Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì người bán đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

- Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế.

- Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.

Quy định về dịch vụ về hóa đơn điện tử trong hoạt động quản lý thuế?

Chào anh chị, cho tôi hỏi theo quy định mới về hoạt động quản lý thuế mới được ban hành thì dịch vụ về hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 92 Luật quản lý thuế 2019 quy định dịch vụ về hóa đơn điện tử như sau:

- Dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm dịch vụ cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, dịch vụ truyền dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế từ người nộp thuế tới cơ quan thuế và dịch vụ về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác có liên quan đến hóa đơn điện tử.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này và quy định trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phải trả tiền dịch vụ, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin