Hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng hồ sơ như thế nào? Điều kiện, hồ sơ đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng? Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng hồ sơ như thế nào?

Tôi muốn hỏi về hồ sơ về đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán được quy định thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 220 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

- Hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ bao gồm:

+ Giấy đăng ký theo Mẫu số 88 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy ủy quyền hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ theo Mẫu số 89 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có) của tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ và các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ;

+ Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ theo Mẫu số 90 và Bản thông tin cá nhân của nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ theo Mẫu số 91 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài của nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ (nếu có);

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, bao gồm: quy trình thẩm định thông tin, nhận biết nhà đầu tư, quy trình phân phối chứng chỉ quỹ kèm theo bộ quy định về ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn của khách hàng; bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ;

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép cung cấp dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ (nếu có).

Điều kiện, hồ sơ đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng?

Xin hỏi về điều kiện, hồ sơ về đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng?

Trả lời:

Căn cứ Điều 241 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

- Điều kiện chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 233 Nghị định này.

- Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ mở lần đầu ra công chúng bao gồm:

+ Tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 234 Nghị định này;

+ Hợp đồng ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng (nếu có).

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ?

Xin hỏi về các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ trong lĩnh vực chứng khoán?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 221 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

1. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận bao gồm:

a) Tự nguyện chấm dứt hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ;

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động;

c) Trong quá trình hoạt động, không duy trì được các điều kiện đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ; hoặc vi phạm các quy định và nguyên tắc hoạt động của đại lý phân phối theo quy định của Bộ Tài chính.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.