Viên chức có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ việc 1 năm không?

Ngày hỏi:25/07/2022

Viên chức nghỉ việc 1 năm thì có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần không? Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là viên chức nhưng tôi đã nghỉ việc hơn 1 năm và tôi đã đóng được 15 năm bảo hiểm xã hội. Cho tôi hỏi tôi có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi tôi nghỉ việc hơn 1 năm và chỉ mới đóng bảo hiểm xã hội được  15 năm không? Nếu được hưởng thì mức hưởng là bao nhiêu?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Viên chức nghỉ việc và không đóng bảo hiểm xã hội hơn 1 năm thì có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần không?

Tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm xã hội một lần như sau:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hộimà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng như sau:

1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

e) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

g) Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định trên viên chức sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Bạn đã nghỉ việc hơn 1 năm và có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, bạn không nói rõ là bạn có ý định tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội hay không. Nếu như bạn không có ý định đóng tiếp thì bạn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ phụ thuộc mốc thời gian bạn đóng. Những năm đóng trước năm 2014 thì mức hưởng là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Còn những năm đóng từ 2014 trở đi thì mức hưởng là 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin