Có phải khai nộp lệ phí trước bạ khi nhận góp vốn bằng nhà, đất?

Ngày hỏi:25/04/2022

Có phải khai nộp lệ phí trước bạ khi nhận góp vốn bằng nhà, đất không? Giảng viên đại học công lập được phép góp vốn vào doanh nghiệp hay không? Có bắt buộc phải có cả tiền mặt và tài sản cố định khi góp vốn vào doanh nghiệp không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có phải khai nộp lệ phí trước bạ khi nhận góp vốn bằng nhà, đất không?

Bên em là công ty TNHH nhiều thành viên, trong đó một số thành viên góp vốn không dùng tiền mà góp bằng nhà, đất. Vậy công ty có phải khai nộp lệ phí trước bạ cho nhà nước không ạ?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 xác định:

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Như vậy, theo quy định này, trường hợp thành viên công ty bên anh góp vốn bằng nhà, đất thì khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho công ty, công ty không phải khai, nộp lệ phí trước bạ vì thuộc đối tượng không chịu lệ phí trước bạ.

Giảng viên đại học công lập được phép góp vốn vào doanh nghiệp hay không?

Giảng viên của trường đại học công lập thì có được góp vốn vào doanh nghiệp không? Mình không tham gia thành lập ở giai đoạn đầu mà sau này khi doanh nghiệp bạn mình mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ nên mình muốn tham gia góp vốn được không?

Trả lời:

Giảng viên đại học công lập được xác định là viên chức theo quy định tại Luật viên chức 2010 và Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT.

Khoản 3 Điều 14 Luật viên chức 2010 quy định quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như sau:

Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Ngoài ra, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng xác định: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Kết hợp hai quy định trên, ta thấy, trường hợp bạn là viên chức, bạn được quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, tuy nhiên, cần lưu ý là bạn không được tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp, tổ chức này.

Có bắt buộc phải có cả tiền mặt và tài sản cố định khi góp vốn vào doanh nghiệp không?

Cho tôi hỏi, hiện nay góp vốn vào DN bắt buộc là tiền mặt hay là cả tiền mặt và tài sản cố định? Cảm ơn!

Trả lời:

Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tài sản góp vốn như sau:

1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tài sản góp vốn vào DN có thể là tiền, tài sản cố định,... Việc lựa chọn góp vốn bằng loại tài sản nào vào DN hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của người góp vốn. Tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn, không có quy định bắt buộc phải góp vốn bằng cả tiền mặt và tài sản cố định.

Như vậy, góp vốn vào DN không bắt buộc phải có cả tiền mặt và tài sản cố định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin