Tuyến giao thông đường bộ nào cảnh sát giao thông huyện đứng xử lý vi phạm?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cảnh sát giao thông huyện xử lý vi phạm trong tuyến giao thông đường bộ nào? Thẩm quyền ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát của trưởng Công an cấp huyện?

Tôi có hay đi công tác từ Nam ra Bắc thì có thấy cảnh sát giao thông có đứng ở các mốc biên giới. Có vài lần làm việc cùng các anh thì biết các anh là công an huyện. Vậy cho tôi hỏi là họ đứng theo những vị trí cụ thể theo văn bản quy định hay là họ đứng kiểm tra, xử phạt theo tình hình họ theo dõi và họ quyết định? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Cảnh sát giao thông huyện xử lý vi phạm trong tuyến giao thông đường bộ nào?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

...

2. Công an cấp huyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính, gồm:

a) Các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Các đoạn quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông;

c) Các tuyến đường tỉnh; đường huyện; đường xã; đường chuyên dùng; đường đô thị không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

3. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và tình hình thực tế các tuyến giao thông đường bộ của địa phương, Giám đốc Công an cấp tỉnh ban hành quyết định phân công, bố trí lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo quy định. Quyết định gửi về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) để theo dõi, chỉ đạo.

Theo quy định trên, công an cấp huyện sẽ thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo quy định quyết định phân công, bố trí lực lượng được ban hành dựa trên tình hình thực tế mà không phải thực hiện kiểm tra theo ý chí chủ quan của các anh công an huyện.

2. Thẩm quyền ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát của trưởng Công an cấp huyện?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về thẩm quyền ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Công an cấp tỉnh như sau:

1. Giám đốc Công an cấp tỉnh:

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông của địa phương tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong phạm vi quản lý;

b) Chỉ đạo, phối hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát của Cục Cảnh sát giao thông khi có yêu cầu;

c) Ban hành các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư này trong phạm vi quản lý.

...

3. Trưởng Công an cấp huyện:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các kế hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên hoặc đột xuất trên tuyến, địa bàn được phân công;

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định như sau:

b) Tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kế hoạch hoặc trực tiếp ban hành kế hoạch thực hiện trong phạm vi toàn quốc sau đây:

Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ;

Kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm;

Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề;

Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường cao tốc;

Kế hoạch phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, Trưởng Công an cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hoặc đột xuất trên tuyến, địa bàn được phân công theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin