Người gửi tiền tiết kiệm mất thì lấy lại bằng cách nào?

Ngày hỏi:25/07/2022

Người gửi tiền tiết kiệm đã mất thì rút tiền bằng cách nào? Có được dùng sổ tiết kiệm để làm tài sản đảm bảo khi đi vay? Chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử được quy định như thế nào?

Chào anh/chị, cho em hỏi cách đây một tuần bà em mất đột ngột. Trước khi mất bà có để lại di chúc mong muốn để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà cho người chú. Anh/chị cho em hỏi giờ bà em mất thì rút tiền tiết kiệm bằng cách nào?

Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh/chị rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Người gửi tiền tiết kiệm đã mất thì rút tiền bằng cách nào?

Tại Điều 18 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng như sau:

1. Tổ chức tín dụng đề nghị người gửi tiền thực hiện các thủ tục sau:

a) Xuất trình Thẻ tiết kiệm;

b) Xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền, của tất cả người gửi tiền (đối với tiền gửi tiết kiệm chung). Trường hợp chi trả tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền;

c) Nộp giấy rút tiền gửi tiết kiệm có chữ ký đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại tổ chức tín dụng. Đối với người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được: người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng đối chiếu thông tin của người gửi tiền, thông tin của người đại diện theo pháp luật của người gửi tiền trong trường hợp chi trả tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, thông tin trên Thẻ tiết kiệm, chữ ký trên giấy rút tiền đảm bảo chính xác với các thông tin lưu tại tổ chức tín dụng.

3. Sau khi tổ chức tín dụng và người gửi tiền hoàn thành các thủ tục quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, tổ chức tín dụng thực hiện việc chi trả đầy đủ gốc, lãi tiền gửi tiết kiệm cho người gửi tiền.

4. Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục chi trả đối với các trường hợp chi trả sau đây phù hợp với quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo việc chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng:

a) Chi trả tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế;

b) Chi trả tiền gửi tiết kiệm theo ủy quyền của người gửi tiền.

Theo đó, trong trường hợp của bạn, trước khi bà bạn mất có để lại di chúc thì số tiền tiết kiệm đó sẽ được phân chia theo di chúc. Để được chi trả số tiền tiết kiệm, bạn cần đến ngân hàng nơi bà của bạn gửi tiền tiết kiệm và thực hiện các thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế.

2. Có được dùng sổ tiết kiệm để làm tài sản đảm bảo khi đi vay?

Tại Điều 13 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về sử dụng tiền gửi tiết kiệm làm tài sản bảo đảm như sau:

Tiền gửi tiết kiệm được sử dụng để làm tài sản bảo đảm theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Căn cứ theo quy định hiện hành, bạn có thể dùng sổ tiết kiệm để làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Tuy nhiên, việc dùng số tiết kiệm để làm tài sản bảo đảm khi vay cần phải đáp ứng được các điều kiện từ phía tổ chức tín dụng.

3. Chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử được quy định như thế nào?

Tại Điều 19 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về vấn đề thực hiện nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử như sau:

1. Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo lưu giữ đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử để đáp ứng yêu cầu của người gửi tiền trong việc tra soát, kiểm tra và giải quyết tranh chấp.

Như vậy, việc chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo các quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.