Có được khám tiếp nghĩa vụ Công an nhân dân khi có một trong các chuyên khoa xếp điểm 3?

Ngày hỏi:27/07/2022

Khám nghĩa vụ Công an nhân dân mà có một trong các chuyên khoa xếp điểm 3 có được khám tiếp không? Khám phúc tra thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân dành cho những đối tượng nào?

Xin chào ban biên tập, em nghe nói khám nghĩa vụ Công an nhân dân mà có một chuyên khoa xếp điểm thấp thì khó có thể đi nghĩa vụ Công an, vây cho em hỏi nếu mà xếp điểm 3 thì có được khám tiếp các chuyên khoa khác không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Khám nghĩa vụ Công an nhân dân mà có một trong các chuyên khoa xếp điểm 3 có được khám tiếp không?

Căn cứ Điều 10 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định khám sức khỏe như sau:

1. Thành phần, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ của Hội đồng, nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng, thời gian khám sức khỏe và tổ chức các phòng khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Công an cấp huyện cử 01 cán bộ y tế Công an tham gia Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

2. Nội dung khám sức khỏe

a) Khám về thể lực; khám lâm sàng các chuyên khoa theo các chỉ tiêu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; trong quá trình khám, trường hợp công dân được khám có một trong các chuyên khoa xếp điểm 3 trở lên thì người khám chuyên khoa đó có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe xem xét, quyết định việc tiếp tục khám các chuyên khoa khác;

b) Khám cận lâm sàng:

Xét nghiệm máu: Công thức máu; nhóm máu, đường máu, HIV, HBsAg, HCV;

Xét nghiệm nước tiểu: Đường niệu, protein niệu, ma túy và tiền chất

Chụp X - quang ngực thẳng.

Trường hợp cần chỉ định cận lâm sàng khác phục vụ cho kết luận sức khỏe theo yêu cầu của Hội đồng khám sức khỏe.

c) Phân loại sức khỏe theo các quy định tại Điều 4 Thông tư này.

d) Các tiêu chuẩn khác được quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Như vậy, ông dân được khám có một trong các chuyên khoa xếp điểm 3 trở lên thì Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe xem xét, quyết định việc tiếp tục khám các chuyên khoa khác. Do đó, khi bạn khám nếu có một chuyên khoa xếp điểm 3 thì vẫn có thể được khám tiếp các chuyên khoa khác tùy thuộc vào quyết định của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe.

2. Khám phúc tra thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân dành cho những đối tượng nào?

Theo Điều 11 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định khám phúc tra như sau:

1. Đối tượng phúc tra: Toàn bộ công dân được Hội đồng nghĩa vu quân sự cấp huyện kết luận đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Hội đồng phúc tra sức khỏe

a) Hội đồng phúc tra:

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương ra quyết định thành lập Hội đồng trên cơ sở đề nghị của cơ quan Tổ chức cán bộ sau khi đã thống nhất ý kiến với cơ quan y tế. Mỗi đơn vị, địa phương tổ chức 01 Hội đồng phúc tra sức khỏe, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

b) Thành phần Hội đồng:

Hội đồng có từ 3 đến 5 bác sĩ, có tối thiểu 01 bác sĩ nội khoa và 01 bác sĩ ngoại khoa;

Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc bệnh viện, Trưởng Phòng Y tế hoặc Bệnh xá trưởng;

Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc bệnh viện, Phó Trưởng Phòng Y tế hoặc Phó Bệnh xá trưởng;

Các thành viên Hội đồng.

3. Nội dung khám phúc tra sức khỏe

Toàn bộ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này. Riêng đối với các kết quả cận lâm sàng đã được thực hiện tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ cấp huyện, chỉ tiến hành phúc tra những nội dung cận lâm sàng không có trong hồ sơ khám sức khỏe.

4. Tổ chức các phòng khám phúc tra sức khỏe

a) Bố trí các phòng khám phải theo nguyên tắc một chiều, khép kín thuận lợi cho người khám và bảo đảm đủ điều kiện tối thiểu để khám đối với từng chuyên khoa.

b) Số lượng các phòng khám căn cứ vào số lượng nhân viên y tế của Hội đồng khám phúc tra sức khỏe và tình hình thực tế để bố trí, gồm có:

Phòng khám thể lực, vận động, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt;

Phòng khám nội tiết, tiết niệu - sinh dục, da liễu, ung bướu;

Phòng khám tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tâm thần - thần kinh;

Phòng xét nghiệm đủ điều kiện để xét nghiệm theo các nội dung khám sức khỏe tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

Phòng chụp X - quang (nếu có);

Phòng khám phụ khoa (nếu có);

Phòng kết luận.

Theo đó, toàn bộ công dân được Hội đồng nghĩa vu quân sự cấp huyện kết luận đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ được khám phúc tra sức khỏe.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin