Khi tập sự hành nghề luật sư người tập sự có được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng tại phiên tòa không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Luật sư tập sự có được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng tại phiên tòa không? Tập sự hành nghề luật sư không đạt thì có được gia hạn tập sự không?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề cần được giải đáp. Em hiện đang là luật sư tập sự tại Văn phòng luật sư G, em được hướng dẫn bởi luật sư K. Em đang cùng với luật sư K nghiên cứu một hồ sơ liên quan đến hành chính. Trong quá trình nghiên cứu thì em cũng có giúp đỡ luật sư K chuẩn bị về hồ sơ và có đến gặp khách hàng. Em muốn hỏi là nếu như luật sư K có vấn đề không tham gia được phiên tòa thì em có thể đại diện cho khách hàng để bào chữa và bảo vệ không ạ?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Luật sư tập sự có được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng tại phiên tòa không?

Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định người tập sự có các quyền sau đây:

a) Thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

b) Được hướng dẫn về các nội dung tập sự, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự;

c) Giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Luật sư;

d) Được tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự;

đ) Đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn và nơi tập sự trong các trường hợp quy định tại Thông tư này;

e) Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

g) Các quyền khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Khoản 3 Điều 14 Luật luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định tập sự hành nghề luật sư như sau:

3. Người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp nhưng không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa, không được ký văn bản tư vấn pháp luật.

Người tập sự hành nghề luật sư được đi cùng với luật sư hướng dẫn gặp gỡ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự, nguyên đơn, bị đơn và các đương sự khác trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính khi được người đó đồng ý; giúp luật sư hướng dẫn nghiên cứu hồ sơ vụ, việc, thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ, việc và các hoạt động nghề nghiệp khác; được tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý.

Luật sư hướng dẫn phải giám sát và chịu trách nhiệm về các hoạt động của người tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản này.

Như vậy, theo quy định trên thì luật sư tập sự có thể giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp tuy nhiên không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa.

Khi luật sư K có vấn đề không thể tham dự phiên tòa thì bạn không thể đại diện cho khách hàng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích.

2. Tập sự hành nghề luật sư không đạt thì có được gia hạn tập sự không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định thời gian tập sự hành nghề luật sư và gia hạn tập sự hành nghề luật sư như sau:

2. Người tập sự được Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư gia hạn tập sự hành nghề luật sư khi không đạt yêu cầu tập sự theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị gia hạn của người tập sự, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư ra quyết định gia hạn tập sự hành nghề luật sư.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định gia hạn tập sự hành nghề luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư gửi văn bản thông báo cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tập sự, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn Luật sư.

Do đó, khi kết quả tập sự hành nghề luật sư không đạt yêu cầu theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự thì người tập sự có thể được gia hạn tập sự bởi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin