Có bị kỷ luật về Đảng do mang thai con thứ ba do ngoài ý muốn không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mang thai con thứ 3 do ngoài ý muốn có bị kỷ luật Đảng không? Hình thức kỷ luật Đảng viên vi phạm về dân số như thế nào? Cá nhân vi phạm chính sách dân số có được kết nạp vào Đảng không?

Chào anh chị Luật sư, vợ chồng tôi đã có 2 con, hiện nay tôi đang mang thai con thứ ba do ngoài ý muốn. Chồng tôi là Đảng viên đang công tác tại Ủy ban nhân dân xã. Anh chị cho tôi hỏi, nếu tôi sinh con thứ 3 như vậy thì chồng tôi có bị kỷ luật không? Các hình thức kỷ luật nếu vi phạm là gì?

Mong anh chị tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mang thai con thứ ba do ngoài ý muốn có bị kỷ luật Đảng không?

Tại Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 quy định về những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình như sau:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

Theo đó, vợ chồng chị sinh con thứ ba ngoài ý muốn trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của chị có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên thì chồng chị không bị kỷ luật.

2. Hình thức kỷ luật Đảng viên vi phạm về dân số như thế nào?

Tại Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định về các hình thức kỷ luật Đảng viên vi phạm chính sách dân số như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Vi phạm chính sách dân số.

2. Trường hợp vi phạm đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

b) Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.

3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Như vậy, nếu Đảng viên vi phạm về chính sách dân số thì sẽ bị kỷ luật theo các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ tương ứng mức độ hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

3. Cá nhân vi phạm chính sách dân số có được kết nạp vào Đảng không?

Tại Khoản 1 Điều 5 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để kếp nạp vào Đảng đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình như sau:

1. Quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình chỉ được xem xét, kết nạp vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm đối với nhân dân và phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, tại Điều 3 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 quy định về các trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng như sau:

1. Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

2. Quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên.

Do đó, cá nhân muốn kết nạp vào Đảng khi đã vi phạm chính sách dân số thì phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên. Đồng thời cá nhân đó không thuộc trường hợp bị không xem xét kết nạp vào Đảng khi vi phạm chính sách dân số theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin