Bài kiểm tra hành nghề công chứng có thời hạn lưu giữ bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời hạn lưu giữ bài kiểm tra tập sự hành nghề công chứng là bao lâu? Thí sinh có được phúc tra bài kiểm tra tập sự hành nghề công chứng của mình không? Bài kiểm tra tập sự hành nghề công chứng do bao nhiêu thành viên Ban chấm thi chấm?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi đã tham gia kiểm tra tập sự hành nghề công chứng cách đây 3 năm trước. Tôi muốn biết là thời hạn lưu trữ bài kiểm tra và kết quả thi tập sự hành nghề công chứng là bao lâu bởi vì hiện tại tôi đang cần bài kiểm tra và kết quả thi để cung cấp cho cơ quan làm việc hiện tại.

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thời hạn lưu giữ bài kiểm tra tập sự hành nghề công chứng là bao lâu?

Tại Điều 25 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định quản lý bài kiểm tra và kết quả kiểm tra như sau:

1. Bài kiểm tra viết và kết quả kiểm tra vấn đáp phải được niêm phong ngay sau khi kết thúc kiểm tra; phách, điểm kiểm tra và các tài liệu liên quan phải được niêm phong vào cuối mỗi ngày làm việc và ngay sau khi kết thúc việc đánh mã phách, ghi phách, rọc phách, ghép phách, chấm điểm bài kiểm tra viết, lên điểm bài kiểm tra.

2. Bài kiểm tra và kết quả kiểm tra được lưu giữ tại Bộ Tư pháp trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

Như vậy, theo quy định trên bài kiểm tra và kết quả kiểm tra được lưu giữ tại Bộ Tư pháp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

Bạn đã tham gia kiểm tra cách đây 3 năm trước thì bài kiểm tra và kết quả thi của bạn vẫn còn trong thời hạn lưu giữ. Bạn có thể liên hệ với Bộ Tư pháp để xin cung cấp bài kiểm tra và kết quả thi lúc bạn tham gia.

2. Thí sinh có được phúc tra bài kiểm tra tập sự hành nghề công chứng của mình không?

Theo Điều 26 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định phúc tra bài kiểm tra như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết quả kiểm tra được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, thí sinh không đồng ý với kết quả kiểm tra của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

Không phúc tra bài kiểm tra vấn đáp.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban Phúc tra. Ban Phúc tra gồm Trưởng ban và ít nhất 02 (hai) thành viên. Các thành viên trong Ban Chấm thi không được là thành viên của Ban Phúc tra.

3. Việc chấm điểm phúc tra được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Thông tư này. Kết quả phúc tra phải được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt và là kết quả cuối cùng.

Do đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết quả kiểm tra được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, thí sinh không đồng ý với kết quả kiểm tra của mình thì có quyền được làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra. Tuy nhiên, bài kiểm tra vấn đáp thì không được phúc tra.

3. Bài kiểm tra tập sự hành nghề công chứng do bao nhiêu thành viên Ban chấm thi chấm?

Căn cứ Điều 24 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định chấm điểm kiểm tra như sau:

1. Mỗi bài kiểm tra do hai thành viên Ban Chấm thi chấm và cho điểm độc lập. Các bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 100.

Điểm của mỗi bài kiểm tra là trung bình cộng điểm mà hai thành viên chấm thi đã chấm. Trong trường hợp hai thành viên chấm thi viết cho điểm chênh lệch nhau từ 20 điểm trở lên thì Trưởng Ban Chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba vào bài kiểm tra của thí sinh; điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài kiểm tra. Trong trường hợp hai thành viên chấm thi vấn đáp cho điểm chênh lệch nhau từ 20 điểm trở lên thì phải trao đổi trực tiếp để thống nhất về điểm dưới sự giám sát của Trưởng Ban Chấm thi; trường hợp không thống nhất được về điểm thì Trưởng Ban Chấm thi quyết định điểm thi vấn đáp chính thức.

2. Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra phải có số điểm mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc chấm điểm kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho Sở Tư pháp và Hội công chứng viên (ở những nơi đã thành lập) của địa phương nơi có người tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời gửi kết quả kiểm tra cho Cục Bổ trợ tư pháp để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Theo đó, mỗi bài kiểm tra tập sự hành nghề công chứng sẽ do hai thành viên Ban chấm thi chấm và cho điểm độc lập.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin