Nếu bị từ chối tên đăng ký thành lập công ty, công ty có quyền kiện Phòng đăng ký doanh nghiệp không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trường hợp bị từ chối tên đăng ký thành lập công ty, công ty có quyền kiện Phòng đăng ký doanh nghiệp không? GCN đăng ký doanh nghiệp bị sai chính tả, đề nghị hiệu đính thì sau bao lâu được trả GCN khác? Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trường hợp bị từ chối tên đăng ký thành lập công ty, công ty có quyền kiện Phòng đăng ký doanh nghiệp không?

Bị từ chối tên đăng ký thành lập công ty, công ty có quyền kiện Phòng đăng ký doanh nghiệp hay không? Nhờ tư vấn.

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định:

Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Theo quy định này thì trường hợp bị Phòng đăng ký doanh nghiệp từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp, doanh nghiệp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Như vậy, trường hợp bị từ chối tên dự kiến đăng ký thành lập công ty, công ty có quyền khởi kiện Phòng đăng ký doanh nghiệp theo thủ tục tố tụng hành chính.

GCN đăng ký doanh nghiệp bị sai chính tả, đề nghị hiệu đính thì sau bao lâu được trả GCN khác?

Cho hỏi trường hợp phát hiện GCN đăng ký doanh nghiệp bị sai chính tả, đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh hiệu đính thì sau bao lâu mới được trả GCN khác?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định:

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp nếu thông tin nêu tại văn bản đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.

Như vậy, theo quy định thì trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác (có thể là sai chính tả,...) so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp lại Giấy chứng nhận trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh?

Cho hỏi, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thì phải sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh có đúng không? Hay có phương thức khác không phải sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh?

Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định:

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Như vậy, theo quy định thì khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, có thể sử dụng chữ ký số để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử chứ không phải chỉ có sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Doanh nghiệp "