Quy định về những giấy tờ cần phải nộp khi chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh?

Ngày hỏi:07/10/2022

Giấy tờ cần phải nộp khi chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh? Có bắt buộc phải thanh toán nợ trước khi chấm dứt hộ kinh doanh không? Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giấy tờ cần phải nộp khi chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh?

Tôi muốn hỏi, hiện tôi làm thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh thì cần nộp lại cho cơ quan cấp huyện những giấy tờ nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như sau:

1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy, khi chấm dứt hộ kinh doanh thì trước hết bạn cần gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký và các loại giấy tờ nêu trên, bạn căn cứ để thực hiện đúng.

Có bắt buộc phải thanh toán nợ trước khi chấm dứt hộ kinh doanh không?

Xin hỏi: Hiện tôi là chủ hộ kinh doanh kinh doanh về thực phẩm tươi sống. Hiện tại đang nợ cá nhân 50 triệu, do làm ăn thua lỗ nên tôi muốn chấm dứt hộ kinh doanh của mình thì có bắt buộc trả nợ trước không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định chấm dứt hộ kinh doanh như sau:

Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Như vậy, về nguyên tắc bạn phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Như vậy, bạn cần thỏa thuận với chủ nợ về việc này, còn không bạn phải thanh toán trước khi nộp hồ sơ chấm dứt.

Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày nào?

Liên quan đến thành lập hộ kinh doanh, xin hỏi: Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin