Trung tâm Y tế hàng không có vị trí và chức năng như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Vị trí và chức năng của Trung tâm Y tế hàng không? Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế hàng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Vị trí và chức năng của Trung tâm Y tế hàng không?

Căn cứ Điều 1 Quyết định 2196/QĐ-BGTVT năm 2018 có quy định về vị trí và chức năng của Trung tâm Y tế hàng không như sau:

1. Trung tâm Y tế hàng không là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Y tế hàng không có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y học hàng không, y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Y tế hàng không chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Cục Hàng không Việt Nam; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về y tế của cơ quan quản lý nhà nước, về y tế theo quy định của pháp luật.

4. Tên giao dịch Quốc tế: AVIATION MEDICAL CENTRE.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế hàng không như thế nào?

Theo Điều 2 Quyết định 2196/QĐ-BGTVT năm 2018 nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế hàng không như sau:

1. Tổ chức giám định sức khỏe để cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho nhân viên hàng không và các đối tượng khác theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

2. Tổ chức khám tuyển để đào tạo phi công, tiếp viên, kiểm soát viên không lưu và khám tuyển dụng nhân viên hàng không khác theo nhu cầu; khám sức khỏe định kỳ, khám, chữa bệnh cho cán bộ, nhân viên hàng không, nhân dân khu vực theo nhu cầu và quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn các đơn vị trong ngành hàng không về chuyên môn, nghiệp vụ y tế; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trong ngành hàng không theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu bay, nhà ga, các cơ sở chế biến thực phẩm, cung cấp thực phẩm cho các chuyến bay theo quy định.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện phát hiện những yếu tố môi trường độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đề xuất những biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động hàng không.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác khẩn nguy, tìm kiếm, cứu nạn hàng không theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam.

7. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về y tế cho đội ngũ viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý.

8. Xây dựng kế hoạch tài chính, biên chế hàng năm báo cáo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; xây dựng trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tổ chức sử dụng, quản lý viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục Hàng không Việt Nam.

9. Trực tiếp quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định.

10. Quản lý tài sản, tài chính được giao và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; làm chủ đầu tư các công trình theo quy định.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

12. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hoạt động y tế hàng không theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam giao.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.