Trường hợp doanh nghiệp được ưu tiên khi ra vào khu vực hải quan phải đáp ứng điều kiện nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Doanh nghiệp được ưu tiên khi ra vào khu vực hải quan phải đáp ứng điều kiện nào? Việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng được quy định như thế nào? Thời gian giám sát hải quan được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp được ưu tiên khi ra vào khu vực hải quan phải đáp ứng điều kiện nào?

Tôi là nhân viên phòng hành chính cho một doanh nghiệp, công ty chúng tôi thường xuyên vận chuyển hàng qua khu vực hải quan, tôi có nghe nói về việc được áp dụng chế độ ưu tiên khi ra vào hải quan, nên tôi muốn tìm hiểu để mong sẽ có ích cho công ty, nên Ban tư vấn cho tôi hỏi: Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên khi ra vào khu vực hải quan đáp ứng đủ các điều kiện gì?

Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 42 Luật Hải quan 2014 có quy định doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế trong 02 năm liên tục;

b) Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng năm đạt mức quy định;

c) Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp nối mạng với cơ quan hải quan;

d) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng;

đ) Có hệ thống kiểm soát nội bộ;

e) Chấp hành tốt quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán.

** Lưu ý: Doanh nghiệp ưu tiên thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ có ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên với Việt Nam được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật này.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng được quy định như thế nào?

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến hải quan và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: VIệc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Việc kiểm tra và giám sát hải quan được pháp luật quy định như sau:

+ Kiểm tra hải quan là việc cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

+ Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan.

Theo đó, tại Điều 49 Luật Hải quan 2014 có quy định về việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng như sau:

- Hàng hóa là quà biếu, tặng phải được làm thủ tục hải quan; nếu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện.

Nghiêm cấm việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, tặng thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

- Định mức hàng hóa là quà biếu, tặng được miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Trên đây là nội dung giải đáp về việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng.

Thời gian giám sát hải quan được quy định như thế nào?

Đối tượng giám sát hải quan gồm hàng hóa, phương tiện vận tải, phương tiện vận tải nội địa vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan. Theo đó, thì thời gian giám sát hải quan được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Khoản 4 Điều 38 Luật Hải quan 2014 có quy định thời gian giám sát hải quan như sau:

a) Hàng hóa nhập khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan, giải phóng hàng hóa và đưa ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan;

b) Hàng hóa xuất khẩu miễn kiểm tra thực tế hàng hóa chịu sự giám sát hải quan từ khi thông quan đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan. Trường hợp phải kiểm tra thực tế, hàng hóa xuất khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi bắt đầu kiểm tra thực tế hàng hóa đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan;

c) Hàng hóa quá cảnh chịu sự giám sát hải quan từ khi tới cửa khẩu nhập đầu tiên đến khi ra khỏi cửa khẩu xuất cuối cùng;

d) Thời gian giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật này.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng và chúc sức khỏe!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Hải quan "