Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục? Trường mầm non có phải là một cấp giáo dục không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Những nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục? Trường mầm non có phải là một cấp giáo dục không? Cơ sở giáo dục khác gồm những cơ sở nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Những nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục?

Liên quan đến nguồn tài chính đầu tư giáo dục, Ban biên tập cho tôi hỏi nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm những nguồn nào?

Trả lời: Theo Điều 95 Luật Giáo dục 2019 quy định như sau:

Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm:

- Ngân sách nhà nước

- Nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Nguồn thu từ dịch vụ giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục; nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; lãi tiền gửi ngân hàng và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước;

- Nguồn vốn vay;

- Nguồn tài trợ, viện trợ, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn đang thắc mắc.

Trường mầm non có phải là một cấp giáo dục không?

Xin phép cho tôi hỏi, sự việc là hôm nay ngồi nói chuyện với người hàng xóm, anh ta nói trường mầm non gọi là cấp mầm non. Và anh ta nói, Mầm non cũng là một cấp giáo dục trong hệ thống giáo dục phổ thông ở nước ta. Như vậy có đúng hay không?

Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 6 Luật Giáo dục 2019 thì trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam được phân thành nhiều cấp học và trình độ đào tạo, cụ thể như sau:

- Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo;

- Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông;

- Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác;

- Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.”

Theo khoản 1 Điều 23 Luật Giáo dục 2019 thì có nêu rõ: Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

Vậy, theo như quy định của pháp luật hiện hành thì “mầm non” cũng là một cấp giáo dục trong hệ thống giáo dục phổ thông tại Việt Nam.

Cơ sở giáo dục khác gồm những cơ sở nào?

Tôi được biết ngoài các cơ sở giáo dục như mầm non, tiểu học, trung học... còn có cơ sở giáo dục khác, vậy cho tôi hỏi đó là những cơ sở nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 65 Luật giáo dục 2019 quy định cơ sở giáo dục khác bao gồm:

- Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường, lớp dành cho trẻ khuyết tật;

- Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên;

- Viện Hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Trên đây là những quy định về cơ sở giáo dục khác theo Luật Giáo dục 2019.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin