Quy định cơ quan thuế bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho TCCN như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cơ quan thuế bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho TCCN như thế nào? Quản lý và tra cứu dữ liệu tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Chi cục Thuế thanh, quyết toán liền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Cục Thuế như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Cơ quan thuế bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho TCCN như thế nào?

Tại Tiết 13.1.3 Tiểu mục 13.1 Mục 13 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 cơ quan thuế bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho TCCN như sau:

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Công chức được giao bán TĐT thực hiện:

+ Lập hóa đơn điện tử có mã trên Hệ thống QLTĐT (hóa đơn điện tử dùng để bán tem là hóa đơn bán hàng) phải ghi chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá bán theo từng mức giá của từng loại TĐT.

+ Trình lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số trên hóa đơn điện tử.

+ Công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Lãnh đạo phụ trách ký số trên hóa đơn.

+ Thực hiện gửi hóa đơn điện tử cho TCCN theo quy định.

+ Cập nhật thông tin vào Hệ thống QLTĐT: Tên, mã số thuế của TCCN sản xuất thuốc lá, sản xuất rượu tiêu thụ trong nước; Tên cơ quan thuế bán TĐT, tên loại tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, từ số, đến số; ngày bán tem, số lượng, giá bán.

- Hướng dẫn TCCN nộp tiền mua tem theo quy định.

- Thủ kho Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện: vào Hệ thống QLTĐT tra cứu và xác nhận số lượng tem xuất bán phù hợp với thông tin trên hóa đơn do công chức của Bộ phận TTHT lập.

- Giao cho TCCN đầy đủ số lượng TĐT theo hóa đơn bán TĐT.

- Cuối ngày, lập bảng kê giao cho Bộ phận ấn chỉ số lượng tem đã bán, tiền bán tem thu được trong ngày (bao gồm số tiền thu được của Bộ phận “một cửa” tại địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực (Mẫu số BK06/TEM).

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Sổ Quản lý TĐT (mẫu: ST10/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

2. Quản lý và tra cứu dữ liệu tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại Mục 14 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quản lý và tra cứu dữ liệu tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Khi tem điện tử được CQT bán cho TCCN sản xuất rượu, thuốc lá thì dữ liệu được truyền về Hệ thống QLTĐT để theo dõi số lượng TĐT cơ quan thuế xuất bán trên Hệ thống QLTĐT. Khi tem được TCCN xuất cho bộ phận sản xuất, thủ kho của TCCN quét mã Qrcode gắn trên thùng tem, Block tem thì dữ liệu được truyền về Hệ thống QLTĐT. Hệ thống QLTĐT tự động cập nhật, kiểm soát, thông báo cho TCCN và cơ quan quản lý thuế tình trạng xuất tem cho bộ phận sản xuất, số lượng tem còn tồn tại kho của TCCN.

Công chức được giao nhiệm vụ quản lý TĐT thuộc Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế truy cập Hệ thống QLTĐT để tra cứu dữ liệu TĐT của TCCN đã xuất kho phục vụ theo dõi, quản lý TĐT.

3. Chi cục Thuế thanh, quyết toán liền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Cục Thuế như thế nào?

Tại Tiểu mục 15.1 Mục 15 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 chi cục Thuế thanh, quyết toán liền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Cục Thuế như sau:

Bộ phận TTHT Chi cục Thuế thực hiện:

- Chậm nhất ngày 05 tháng liền kề thực hiện:

+ Phối hợp, đối chiếu với Bộ phận quản lý ấn chỉ xác nhận số tiền bán TĐT thu được trong kỳ (bao gồm số tiền bán tem thu được của Bộ phận một cửa tại địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực), đề nghị Bộ phận quản lý ấn chỉ chuyển toàn bộ tiền bán TĐT về cơ quan thuế cấp trên (bao gồm tiền TĐT thu được tại Chi cục Thuế khu vực nơi không có trụ sở chính).

+ Nhận/nhập chứng từ chuyển tiền Chi cục Thuế bán TĐT vào Hệ thống QLTĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Lập, in báo cáo quyết toán tiền bán TĐT (mẫu BC20/TEM) trong Hệ thống QLTĐT chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu quý liền kề.

- Ghi Sổ Quản lý bán tem (mẫu ST11/TEM).

Bộ phận quản lý ấn chỉ Chi cục Thuế thực hiện:

- Chuyển tiền bán TĐT về tài khoản theo dõi tiền bán tem của Cục Thuế chậm nhất là ngày 10 tháng liền kề.

- Cung cấp cho Bộ phận TTHT bản sao kê các chứng từ chuyển tiền bán TĐT của Chi cục Thuế về tài khoản theo dõi tiền bán TĐT của Cục Thuế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.