Quy định nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ nhà in như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ nhà in được quy định như thế nào? Nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ cơ quan thuế cấp trên được quy định như thế nào? Nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ cơ quan thuế cấp dưới được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ nhà in được quy định như thế nào?

Tại Tiểu mục 11.1 Mục 11 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ nhà in được quy định như sau:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất (chi tiết theo từng Cục Thuế) của Công ty in; Biên bản kiểm tra nghiệm thu, bàn giao chất lượng sản phẩm, công chức được giao nhập TĐT tra cứu và xác nhận trên hệ thống QLTĐT các nội dung: chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, số hợp đồng in, số hóa đơn trả hàng; Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT của Tổng cục Thuế.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu nhập TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp phát hiện các thông tin trên phiếu nhập TĐT có sai sót, công chức được giao nhập TĐT gửi biên bản về Công ty in để thực hiện điều chỉnh theo quy định.

- Trình ngay Lãnh đạo Vụ TVQT phê duyệt và ký số phiếu nhập TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM);

- Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng (mẫu HĐ03/TEM);

- Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

2. Nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ cơ quan thuế cấp trên được quy định như thế nào?

Tại Tiểu mục 11.2 Mục 11 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ cơ quan thuế cấp trên được quy định như sau:

Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM) của cơ quan thuế cấp trên, công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung phiếu xuất kho của cấp trên, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT (mẫu: CTT23/TEM).

- Căn cứ số liệu thực tế, thủ kho thực hiện xác nhận phiếu nhập TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp thủ kho phát hiện sai các thông tin trên phiếu nhập TĐT, phải xác nhận số liệu không đúng, công chức được giao nhập TĐT gửi biên bản về cơ quan thuế cấp trên để thực hiện điều chỉnh theo quy định.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

3. Nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ cơ quan thuế cấp dưới được quy định như thế nào?

Tại Tiểu mục 11.3 Mục 11 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 nhập kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ cơ quan thuế cấp dưới được quy định như sau:

Các trường hợp nhập từ cơ quan thuế cấp dưới:

+ Nhập từ cơ quan thuế cấp dưới để tiếp tục sử dụng (TĐT trong trường hợp này phải là loại còn giá trị sử dụng, không bị rách, mối mọt).

+ Nhập từ cơ quan thuế cấp dưới để hủy (đối với tem nhập từ Chi cục Thuế về Cục Thuế).

Vụ TVQT tại Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT tại Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24/TEM) của cơ quan thuế cấp dưới, công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung phiếu xuất của cấp dưới trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn; TĐT còn giá trị sử dụng nhập kho chính; TĐT không còn giá trị sử dụng, nhập kho chờ hủy, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT.

- Thủ kho thực hiện xác nhận Phiếu nhập TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (Mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.