Thuế bảo vệ môi trường được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/07/2022

Thuế bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Xác định thiệt hại do suy giảm chức năng môi trường gồm những nội dung nào? UBND xã có trách nhiệm gì trong yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thuế bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

Xin được hỏi, thuế bảo vệ môi trường được quy định thế nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới nhất ạ.

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 136 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về chính sách thuế, phí về bảo vệ môi trường, trong đó:

Thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau:

- Thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường;

- Mức thuế bảo vệ môi trường được xác định căn cứ vào mức độ gây tác động xấu đến môi trường;

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện quy định về thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Xác định thiệt hại do suy giảm chức năng môi trường gồm những nội dung nào?

Cho tôi hỏi: Xác định thiệt hại do suy giảm chức năng môi trường gồm những nội dung nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới nhất.

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 132 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường, trong đó:

Việc xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường bao gồm các nội dung sau đây:

- Xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái;

- Xác định số lượng thành phần môi trường bị suy giảm, các loại hình hệ sinh thái, các loài bị thiệt hại;

- Xác định mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, các loài.

UBND xã có trách nhiệm gì trong yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường?

Xin được hỏi, UBND xã có trách nhiệm gì trong yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới nhất.

Trả lời:

Theo Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt, hại về môi trường như sau:

1. Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân phát hiện môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái thông báo cho cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trách nhiệm yêu cầu bồi thường và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường gây ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái;

....

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin