Đối với con ruột thì có được tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ hay là không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trường hợp là con ruột có được tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ không? Quản tài viên muốn làm đấu giá viên phải đáp ứng những điều kiện nào? Từ chối ký vào biên bản đấu giá có được nhận lại tiền đặt trước không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trường hợp là con ruột có được tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ không?

Bố, mẹ tôi không có khả năng trả tiền vay ngân hàng. Cơ quan Thi hành án kê biên, bán đấu giá tài sản của bố, mẹ tôi để đảm bảo thi hành án. Tôi là con ruột có được tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ tôi không?

Trả lời: Tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định:

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì bạn không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ bạn. Do đó, bạn được quyền tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Quản tài viên muốn làm đấu giá viên phải đáp ứng những điều kiện nào?

Tôi là cử nhân kinh tế đã được hành nghề quản tài viên. Cho tôi hỏi hiện tại tôi muốn chuyển sang làm đấu giá viên thì cần phải đáp ứng những điều kiện nào? Nhờ hướng dẫn, cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 10, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định như sau:

- Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

+ Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;

+ Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

- Người được miễn đào tạo nghề đấu giá: Người đã là luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên.

- Tập sự hành nghề đấu giá:

+ Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá và người được miễn đào tạo nghề đấu giá được tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức đấu giá tài sản.

+ Thời gian tập sự hành nghề đấu giá là 06 tháng. Thời gian tập sự hành nghề đấu giá được tính từ ngày tổ chức đấu giá tài sản thông báo danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức mình cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.

+ Người hoàn thành thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

- Người đủ tiêu chuẩn gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá đến Bộ Tư pháp và nộp phí theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề.

Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì nếu bạn đã hành nghề quản tài viên được 02 năm, thì không phải đào tạo nghề đấu giá, mà cần tập sự hành nghề đấu giá 06 tháng, sau đó gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá đến Bộ Tư pháp theo quy định. Sau khi được cấp chứng chỉ thì được đề nghị cấp thẻ đấu giá viên.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Từ chối ký vào biên bản đấu giá có được nhận lại tiền đặt trước không?

Trường hợp là thế này, tháng trước sếp em có tham gia đấu giá tài sản. Khi đấu giá trúng rồi sếp em lại không ký vào biên bản đấu giá nên đấu giá không thành. Cho em hỏi trường hợp này có được nhận lại tiền đặt trước không?

Trả lời: Tại Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 thì:

"6. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này."

Tại Khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định:

"3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt."

Như vậy, đối với trường hợp người đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá thì được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trường hợp này người đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin