Đăng ký nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày hỏi:16/07/2014

Tôi là người Ấn Độ. Hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam được 8 tháng và đã cưới vợ là người Việt Nam. Tôi muốn đăng ký nhập quốc tịch Việt Nam. Tôi đã đọc các thông tin về thủ tục nhập tịch nhưng tôi muốn đổi tên sang tên Việt Nam. Như vậy, cho tôi hỏi luật pháp Việt Nam có yêu cầu gì về việc lấy tên của người nhập tịch hay không? Liệu tôi có thể giữ được họ của tôi không?

Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại điều 19 Luật quốc tịch 2008, sửa đổi bổ sung 2014 về điều kiện nhập quốc tịch tại Việt Nam thì khi xin nhập quốc tịch Việt Nam, pháp luật Việt Nam yêu cầu bạn phải có tên gọi Việt Nam, tên gọi này bạn có thể được lựa chọn và sẽ được ghi trong quyết định cho nhập quốc tịch.

Thứ hai, pháp luật Việt Nam chỉ có yêu cầu về tên gọi của người nhập quốc tịch mà không có yêu cầu về họ của người nhập quốc tịch nên trường hợp này bạn vẫn có thể giữ họ của mình.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.