Thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong bao nhiêu ngày khi thi đỗ?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm sẽ được cấp chứng chỉ trong bao nhiêu ngày? Những trường hợp nào chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi? Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phải thông báo địa điểm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tập trung trước ngày bao nhiêu?

Xin chào ban biên tập, tôi đã đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, trong trường hợp mà tôi đậu kỳ thi thì tôi sẽ được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong bao nhiêu ngày? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm sẽ được cấp chứng chỉ trong bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

1. Thí sinh dự thi được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm khi thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

2. Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi, cơ sở đào tạo thông báo kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh dự thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi, cơ sở đào tạo thông báo kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh dự thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

2. Những trường hợp nào chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi?

Theo Điều 9 Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

1. Cơ sở đào tạo thực hiện thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm mà cơ sở đào tạo đã cấp trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi, cấp đổi:

a) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm không có hiệu lực và bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Cá nhân không tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính tổ chức;

- Thí sinh dự thi không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này;

- Thí sinh dự thi giả mạo giấy tờ về nhân thân (Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu) hoặc sử dụng giấy tờ chứng minh nhân thân của người khác khi tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

- Thí sinh dự thi được đào tạo trong thời gian cơ sở đào tạo bị buộc đình chỉ hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

b) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp đổi trong trường hợp một trong các thông tin cá nhân sau đây của người được cấp chứng chỉ bị nhầm lẫn, sai sót:

- Họ/Tên đệm/Tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;

- Ngày cấp, nơi cấp Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

3. Cơ sở đào tạo phải thông báo danh sách, thông tin các chứng chỉ đại lý bảo hiểm không có hiệu lực và bị thu hồi, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp đổi trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Theo đó, các trường hợp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi được quy định ở trên.

3. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phải thông báo địa điểm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tập trung trước ngày bao nhiêu?

Tại Điều 10 Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm như sau:

1. Xây dựng Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

2. Ban hành Quy chế thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

3. Ra đề thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

4. Thông báo cho các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:

a) Địa điểm, lịch tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tập trung tại các tỉnh, thành phố trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

b) Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng tháng theo quy định tại Thông tư này.

5. Tổ chức thi: chuẩn bị cơ sở vật chất phòng thi, cử cán bộ coi thi, chấm thi (đối với các kỳ thi được tổ chức tại các địa điểm được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này). Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi và hậu kiểm kết quả chấm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (đối với các kỳ thi được tổ chức tại các địa điểm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này).

6. Phê duyệt kết quả thi, tổ chức phúc tra kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

7. Kiểm tra, giám sát việc cấp, cấp đổi,thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ thông báo cho các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm địa điểm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tập trung tại các tỉnh, thành phố trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin