Giáo viên có được học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên khi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Giáo viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì có được học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên không? Thời gian để giáo viên hoàn thành hai chương trình đào tạo được quy định như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là giáo viên trường THPT S, tôi đang học chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp nhưng cũng đang có ý định học thêm chương trình đào tạo chuyên sâu. Có điều là tôi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vào ngày 5/9, tôi không biết là tôi có thể học hai chương trình đào tạo cùng lúc khi tôi bị cảnh cáo không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Giáo viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì có được học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên không?

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên như sau:

1. Học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên dành cho người học có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình đào tạo giáo viên thứ hai của cơ sở đào tạo giáo viên hoặc của đơn vị liên kết đào tạo với cơ sở đào tạo giáo viên để khi đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp hai bằng.

2. Điều kiện học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên:

a) Người học có đơn đề nghị học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên;

b) Chương trình đào tạo giáo viên ngành thứ hai phải khác Chương trình đào tạo giáo viên ngành thứ nhất;

c) Đã học xong học kỳ thứ nhất đối với chương trình đào tạo giáo viên có thời gian thực hiện từ 1,5 (một năm rưỡi) năm đến hai năm học hoặc đã học xong học kỳ thứ ba đối với chương trình đào tạo giáo viên có thời gian thực hiện là 3 (ba) năm học. Trong đó, điểm trung bình chung tích lũy các học phần đã hoàn thành ở chương trình đào tạo giáo viên thứ nhất tính đến thời điểm xét học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;

d) Không trong thời gian tạm dừng thực hiện chương trình đào tạo giáo viên đang học hoặc bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, theo quy định trên giáo viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên thì không được học hai chương trình đào tạo cùng một lúc.

Bạn bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vào ngày 5/9 thì bạn không thể học hai chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp và chương trình đào tạo chuyên sâu cùng một lúc.

2. Thời gian để giáo viên hoàn thành hai chương trình đào tạo được quy định như thế nào?

Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên như sau:

5. Thời gian để người học hoàn thành hai chương trình đào tạo giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này.

Tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT quy định thời gian đào tạo như sau:

2. Thời gian khóa học tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên bao gồm thời gian tối đa để hoàn thành các học phần trong chương trình, được tính từ thời điểm bắt đầu học học phần thứ nhất đến khi hoàn thành học phần cuối cùng của chương trình và thời gian tối đa để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp.

Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên do thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên quyết định nhưng không vượt quá hai lần thời gian thiết kế cho chương trình theo quy định tại khoản 1 Điều này cộng với thời gian không quá hai năm để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp, được tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ nhất.

Ngoài ra, thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên xem xét, quyết định kéo dài thêm thời gian tối đa đối với người học đang học thuộc vào một trong một số trường hợp sau: Được điều động đi thực hiện nghĩa vụ an ninh - quốc phòng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục học tại trường; có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị; bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học.

Người học học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên, thời gian tối đa để hoàn thành hai chương trình bằng thời gian tối đa dài nhất để hoàn thành một trong hai chương trình đào tạo giáo viên và được tính từ khi bắt đầu học chương trình đào tạo giáo viên thứ nhất.

Do đó, thời gian để giáo viên hoàn thành hai chương trình đào tạo được quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin