Có được hay không khi dùng đất công ích để làm kinh tế?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có thể sử dụng đất công ích để làm kinh tế thì có được không? Hợp tác xã có quyền cho thuê lại quyền sử dụng được nhà nước cho thuê không? Hòa giải tranh chất đất đai tại UBND xã sẽ không được gia hạn thêm?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể sử dụng đất công ích để làm kinh tế thì có được không?

Tôi tên Long, hiện ở Lai Châu, xin hỏi ở xã tôi có một lô đất công ích mà chưa sử dụng cũng chưa có kế hoạch sử dụng, tôi muốn xin phép và sản xuất nông nghiệp trên đó để làm kinh tế được không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 132 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

- Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

- Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Như vậy, trường hợp mà bạn cung cấp thì trong trường hợp đối với phần đất công ích tại địa phương chưa có quy hoạch hoặc các dự án công trình công cộng thì Ủy ban nhân dân xã sẽ cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp theo hình thức đấu giá để thuê. Do đó, bạn có thể thuê phần đất công ích này để canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, thời hạn cho mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Hợp tác xã có quyền cho thuê lại quyền sử dụng được nhà nước cho thuê không?

Đất của HTX do nhà nước giao lại trên cơ sở cho thuê đất, trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê. Vậy thì HTX có được quyền cho tổ chức hay cá nhân thuê lại hay không và theo quy định nào?

Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 thì xác định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân,...

Điểm b Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê như sau:

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp HTX được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê thì có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất đó.

Khi thực hiện quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất, HTX lưu ý phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 sau đây:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

- Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Hòa giải tranh chất đất đai tại UBND xã sẽ không được gia hạn thêm?

Tôi tên Vũ, hiện đang có tranh chấp liên quan đến đất đai với ông chú, cho tôi hỏi thời hạn hòa giải cấp xã là 45 ngày
nhưng trường hợp đặc biệt có thể gia hạn thêm 15 ngày phải không? Mình không nhớ văn bản nào quy định?

Trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 202 Luật đất đai 2013 quy định:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Như vậy theo căn cứ trên đối với việc hòa giải tại Xã thì không quy định về thời gian được gia hạn thêm, tức là trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai phải giải quyết.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin