Quy định về phạm vi và Thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại?

Ngày hỏi:24/07/2022

Phạm vi và Thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại? Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại được quy định thế nào? Nội dung thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phạm vi và Thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại?

Cho tôi hỏi theo quy định mới được Chính phủ ban hành về hoạt động của Thừa phát lại, thì thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 43 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại như sau:

- Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

- Khi thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại được quy định thế nào?

Được biết có quy định mới điều chỉnh về hoạt động của Thừa phát lại, cho tôi hỏi theo quy định này thì thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 44 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại như sau:

- Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án kể cả trong trường hợp vụ việc đó đang do cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành.

- Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án giữa người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại được ký kết dưới hình thức hợp đồng dịch vụ, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Nội dung cần xác minh, trong đó nêu cụ thể yêu cầu xác minh thông tin về tài sản, thu nhập hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;

+ Thời gian thực hiện xác minh;

+ Quyền, nghĩa vụ của các bên;

+ Chi phí xác minh;

+ Các thỏa thuận khác (nếu có).

- Khi thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về xác minh điều kiện thi hành án, đương sự phải cung cấp bản án, quyết định của Tòa án và các tài liệu khác có liên quan (nếu có); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án phải cung cấp tài liệu chứng minh có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Nội dung thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại

Tôi đang tìm hiểu về hoạt động của Thừa phát lại theo quy định mới, cho tôi hỏi vấn đề sau: Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại gồm những nội dung chủ yếu nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp.

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án giữa người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại được ký kết dưới hình thức hợp đồng dịch vụ, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Nội dung cần xác minh, trong đó nêu cụ thể yêu cầu xác minh thông tin về tài sản, thu nhập hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;

- Thời gian thực hiện xác minh;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Chi phí xác minh;

- Các thỏa thuận khác (nếu có).

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.