Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em từ khi sinh đến trước khi vào học mầm non ở đâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trẻ em từ khi sinh đến trước khi vào học mầm non được khám sức khỏe định kỳ ở đâu? Trẻ em từ khi sinh đến 6 tuổi khi khám sức khỏe định kỳ có được tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng không?

Xin chào ban biên tập, tôi mới sinh con đầu lòng, hiện nay cháu đang khỏe mạnh, tôi nghe nói trẻ em từ khi sinh đến trước khi vào học mầm non được khám sức khỏe định kỳ thì không biết sẽ được khám ở đâu, phải ra bệnh viện huyện hay sao? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Trẻ em từ khi sinh đến trước khi vào học mầm non được khám sức khỏe định kỳ ở đâu?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 23/2017/TT-BYT quy định khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em theo độ tuổi như sau:

1. Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em: khám tổng quát và kiểm tra sức khỏe một lần mỗi năm cho trẻ em từ khi sinh đến dưới 16 tuổi nhằm phát hiện sớm bệnh tật, các nguy cơ về bệnh tật để tư vấn, xử trí hoặc điều trị thích hợp.

2. Trẻ em từ khi sinh đến trước khi vào học mầm non và trẻ em dưới 6 tuổi không đi học được khám sức khỏe định kỳ tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế xã) về các nội dung:

a) Đo chiều dài, chiều cao, cân nặng để đánh giá về phát triển thể lực;

b) Khám toàn diện để đánh giá về phát triển tinh thần, vận động, phát hiện bệnh tật, các dấu hiệu bất thường và nguy cơ về bệnh tật;

c) Kiểm tra tiêm chủng theo lịch và tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em chưa tiêm và có nhu cầu;

d) Kết luận về tình trạng sức khỏe, tư vấn và chuyển đến cơ sở y tế thích hợp nếu phát hiện bệnh tật hoặc các dấu hiệu bất thường và nguy cơ về bệnh tật.

3. Trẻ em từ 7 đến dưới 16 tuổi không đi học được khám sức khỏe định kỳ tại Trạm y tế xã theo nội dung ghi trong Hồ sơ quản lý sức khỏe.

4. Trẻ em là học sinh từ mầm non đến hết trung học cơ sở được kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo nội dung quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT).

Như vậy, chị mới sinh con thì con của chị đến trước khi vào học mầm non được khám sức khỏe định kỳ tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương về các nội dung được quy định ở trên. Việc khám sức khỏe định kỳ áp dụng cho trẻ em từ khi sinh đến dưới 16 tuổi được quy định theo trên. Chị cần phải đưa cháu khám sức khỏe định kỳ để nhằm phát hiện sớm bệnh tật, các nguy cơ về bệnh tật để tư vấn, xử trí hoặc điều trị thích hợp.

2. Trẻ em từ khi sinh đến 6 tuổi khi khám sức khỏe định kỳ có được tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng không?

Theo Điều 4 Thông tư 23/2017/TT-BYT quy định tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em như sau:

1. Tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai: cung cấp thông tin hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trong mỗi lần khám thai theo nội dung trong phần Chăm sóc trước sinh và Tư vấn cho phụ nữ có thai quy định tại Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn quốc gia về sức khỏe sinh sản).

2. Tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em: cung cấp thông tin, hướng dẫn cho trẻ em và cha mẹ hoặc người giám hộ cách chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trong mỗi lần khám sức khỏe định kỳ theo các nội dung sau đây:

a) Đối với trẻ em từ khi sinh đến 6 tuổi: Tư vấn theo nội dung phù hợp với độ tuổi của trẻ em trong phần Hướng dẫn khám sức khỏe trẻ em định kỳ quy định tại Hướng dẫn quốc gia về sức khỏe sinh sản;

b) Đối với trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi: Tư vấn các vấn đề liên quan đến bệnh tật học đường; tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản theo nội dung trong phần Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên quy định tại Hướng dẫn quốc gia về sức khỏe sinh sản; tư vấn chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý theo hướng dẫn hiện hành của Viện Dinh dưỡng.

Theo đó, trẻ em từ khi sinh đến 6 tuổi sẽ được tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng khi khám sức khỏe định kỳ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin