Quyền tác giả có được thừa kế không? Sau khi thừa kế quyền tác giả thì có được chuyển nhượng không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có thể thừa kế quyền tác giả không? Có chuyển nhượng quyền tác giả sau khi được thừa kế không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Bố tôi là họa sĩ và vừa mất ngày 5/9. Bố mất có để lại di sản thừa kế cho tôi. Cho tôi hỏi là tôi có thể thừa kế quyền tác giả của bố không? Nếu thừa kế được quyền tác giả thì tôi có thể chuyển nhượng quyền đấy được không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Có thể thừa kế quyền tác giả không?

Tại Điều 40 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế như sau:

Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.

Theo Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định quyền tài sản như sau:

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Căn cứ Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định quyền nhân thân như sau:

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn có thể thừa kế quyền tác giả của bố bạn. Sau khi bạn thừa kế quyền tác giả của bố bạn thì bạn sẽ có được các quyền tài sản và quyền nhân thân đã được nêu trên.

2. Có chuyển nhượng quyền tác giả sau khi được thừa kế không?

Theo Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Do đó, khi được hưởng thừa kế quyền tác giả thì bạn sẽ có quyền chuyển nhượng quyền tác giả theo như quy định trên.

Nhưng bạn phải lưu ý chỉ được chuyển nhượng quyền nhân thân là công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm. Các quyền còn lại là quyền nhân thân gắn liền với tác giả không thể thừa kế nên bạn sẽ không chuyển nhượng được.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin