Kết quả kỳ thi tuyển viên chức có bị ảnh hưởng bởi loại tốt nghiệp không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Loại tốt nghiệp có ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi tuyển viên chức không? Thương binh loại B có được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển viên chức không? Điều kiện để tham gia kỳ thi tuyển viên chức là gì?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá mà sắp đến tôi có tham gia kỳ thi tuyển viên chức. Cho tôi hỏi là loại tốt nghiệp có ảnh hưởng gì đến kết quả thi tuyển viên chức không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Loại tốt nghiệp có ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi tuyển viên chức không?

Tại Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức như sau:

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Như vậy, để xác định được người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức thì sẽ dựa vào những điều kiện được nêu trên. Trong những điều kiện đấy không có điều kiện nào liên quan đến loại tốt nghiệp. Việc tốt nghiệp loại giỏi, khá hay là trung bình sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi tuyển viên chức.

Bạn tốt nghiệp đại học loại khá thì điều này cũng không ảnh hưởng đến kết quả thi của bạn, quan trọng là điểm số ở 2 vòng thi bạn đạt được là bao nhiêu.

2. Thương binh loại B có được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển viên chức không?

Theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định ưu tiên trong tuyển dụng viên chức như sau:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Do đó, thương binh loại B khi tham gia kỳ thi tuyển viên chức sẽ được ưu tiên cộng điểm. Số điểm được cộng là 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3. Điều kiện để tham gia kỳ thi tuyển viên chức là gì?

Căn cứ Điều 22 Luật viên chức 2010 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 12 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Trên đây là những điều kiện để tham gia kỳ thi tuyển viên chức.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin