Quy định về thời hạn giải quyết đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời hạn giải quyết đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ là bao lâu? Quy định về thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ? Quy định về thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn giải quyết đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ là bao lâu?

Thời hạn giải quyết đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Đức Cương. Tôi đã được cấp giấy phép thành lập công ty sản xuất tiền chất thuốc nổ. Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ, để được thực hiện kinh doanh vật liệu nổ công nghiêp. Cho tôi hỏi, thời hạn giải quyết đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ là bao lâu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Thời hạn giải quyết đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017. Cụ thể là:

Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ có thời hạn 05 năm.

Như vây, các tổ chức, coanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải chuẩn bị hồ sơ nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có ngành, nghề liên quan đến hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ là Amoni nitrat có hàm lượng từ 98,5% trở lên;

- Bản sao văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho, phương tiện chuyên dùng vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

- Bảng kê khai hệ thống kho, bến cảng, nhà xưởng của cơ sở kinh doanh, văn bản cho phép đưa công trình vào sử dụng; danh sách các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao giấy phép lưu hành; kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ.

Quy định về thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ?

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Huỳnh Xuân Vinh, hiện tại đang là chủ một cơ sở kinh doanh tiền chất thuốc nổ, đã được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Hiện tại, giấy phép sắp hết hạn nên tôi đang có nguyện vọng xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Cho tôi hỏi, thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định tại Điểm a và Điểm d Khoản 3 Điều 48 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017. Cụ thể là:

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ thực hiện như sau:

a) Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ hết hạn được cấp đổi. Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị cấp đổi; trường hợp tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện kinh doanh thì phải cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung thay đổi;

...

d) Hồ sơ quy định tại các điểm a, b và c khoản này lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ mà Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ hết hạn thì được cấp đổi.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nguyện vọng cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ thì phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định xem xét cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy định về thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ?

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Văn Hòa, hiện tại đang là chủ một cơ sở kinh doanh tiền chất thuốc nổ, đã được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Hiện tại, do bảo quản không cẩn thận nên Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ đã bị rách nát, không còn dùng được. Nên công ty tôi đang chuẩn bị làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Cho tôi hỏi, thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định tại Điểm b và Điểm d Khoản 3 Điều 48 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017. Cụ thể là:

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ thực hiện như sau:

b) Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được cấp lại trong trường hợp bị mất, hư hỏng. Thời hạn hiệu lực của giấy phép cấp lại không thay đổi. Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại; văn bản nêu rõ lý do mất, hư hỏng và kết quả xử lý;

...

d) Hồ sơ quy định tại các điểm a, b và c khoản này lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ mà Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ bị mất, bị hư hỏng thì được cấp lại.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nguyện vọng cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ thì phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại; văn bản nêu rõ lý do mất, hư hỏng và kết quả xử lý;

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.