Khi đang mang thai thì có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đang mang thai không? Đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp 24 tháng thì được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi đang mang thai ở tháng thứ 7 và đây là thai đôi nên tôi đã nhập viện để tiện cho bác sĩ theo dõi và kiểm tra. Vì nhập viện nên tôi không thể đi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được, tôi muốn hỏi là tôi có thể ủy quyền cho chồng đi nộp thay tôi không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đang mang thai không?

Tại Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, theo quy định trên thì người đang mang thai nếu như có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì có thể ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thay mình.

Bạn đang mang thai thì bạn có thể ủy quyền cho chồng bạn đi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thay cho bạn khi có sự xác nhận của bệnh viện bạn đang ở để theo dõi và kiểm tra.

2. Đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp 24 tháng thì được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp?

Theo Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Do đó, theo quy định trên người đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 24 tháng thì sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.