Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/07/2022

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia được quy định như thế nào? Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên gồm có nội dung nào? Phí bảo vệ môi trường được quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia được quy định như thế nào?

Không biết là theo quy định mới nhất thì chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia được hiểu là như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định như sau:

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia là cơ sở để xây dựng quy hoạch, bảo vệ môi trường quốc gia, lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là cách hiểu về chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định mới nhất.

Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên gồm có nội dung nào?

Tôi xin hỏi, sắp tới đây thì bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên gồm có những nội dung nào? Xin được hỗ trợ.

Trả lời:

Theo Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, cụ thể:

- Điều tra, đánh giá, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên.

- Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên là một nội dung của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

- Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ di sản thiên nhiên. Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên được hưởng quyền lợi từ chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo quy định của pháp luật.

- Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Phí bảo vệ môi trường được quy định thế nào?

Xin hỏi: Phí bảo vệ môi trường được quy định thế nào theo văn bản mới nhất vậy ạ? Mong được hỗ trợ.

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 136 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về chính sách thuế, phí về bảo vệ môi trường, trong đó:

Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau:

- Phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường; khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường; dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;

- Mức phí bảo vệ môi trường được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải; mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản; tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin