Mục đích ký quỹ bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/07/2022

Ký quỹ bảo vệ môi trường nhằm mục đích như thế nào? Phải có bộ phận chuyên môn bảo vệ môi trường trong khu công nghệ cao? Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm những nội dung nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ký quỹ bảo vệ môi trường nhằm mục đích như thế nào?

Xin được hỏi, theo quy định mới nhất thì ký quỹ bảo vệ môi trường nhằm mục đích gì vậy ạ? Cảm ơn admin.

Trả lời:

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về ký quỹ bảo vệ môi trường, cụ thể:

1. Ký quỹ bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm phục hồi môi trường, xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động dưới đây phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường:

a) Khai thác khoáng sản;

b) Chôn lấp chất thải;

c) Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

....

Trân trọng!

Phải có bộ phận chuyên môn bảo vệ môi trường trong khu công nghệ cao?

Xin hỏi, sắp tới đây thì tại các khu công nghệ cao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bắt buộc phải có bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường có đúng không?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, trong đó:

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường, có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm.

Như vậy, đối với các khu công nghệ cao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải có bộ phận chuyên môn BVMT và có nhân sự phụ trách được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực phù hợp.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm những nội dung nào?

Xin được hỏi, báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm có những nội dung nào? Mong được hỗ trợ sớm.

Trả lời:

Khoản 2 Điều 118 Luật bảo vệ môi trường 2020 có quy định như sau:

2. Nội dung chính của báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

a) Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí; di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học;

b) Bối cảnh chung kinh tế - xã hội và các tác động đến môi trường;

c) Kết quả hoạt động bảo vệ môi trường gồm kiểm soát nguồn ô nhiễm; quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; quản lý chất lượng môi trường đất, nước, không khí; xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học;

d) Hệ thống quan trắc và cảnh báo về môi trường;

đ) Xây dựng chính sách, pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường;

e) Điều kiện và nguồn lực về bảo vệ môi trường;

g) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường;

h) Đánh giá chung;

i) Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.