Vấn đề về gửi hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo bằng hình thức nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gửi hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo bằng hình thức nào? Hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo gửi đến đâu? Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gửi hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo bằng hình thức nào?

Hình thức gửi hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo được quy định như thế nào? Nhờ tư vấn.

Trả lời: Khoản 1 Điều 43 Nghị định 05/2021/NĐ-CP quy định về nội dung này như sau:

1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay bao gồm các thông tin: tên cảng hàng không, sân bay; lý do đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay; thời gian đóng cửa tạm thời cảng hàng không, sân bay;

b) Quyết định phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng của cơ quan có thẩm quyền;

c) Phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Theo đó, hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo có thể được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo gửi đến đâu?

Xin hỏi hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo được gửi đến đâu?

Trả lời: Khoản 1 Điều 43 Nghị định 05/2021/NĐ-CP quy định về nội dung này như sau:

1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay bao gồm các thông tin: tên cảng hàng không, sân bay; lý do đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay; thời gian đóng cửa tạm thời cảng hàng không, sân bay;

b) Quyết định phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ tầng của cơ quan có thẩm quyền;

c) Phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Theo đó, hồ sơ đề nghị đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo gửi đến Cục Hàng không Việt Nam.

Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay gồm những gì vậy ạ?

Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 35 Nghị định 05/2021/NĐ-CP nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay gồm:

- Kết quả thực hiện các mục tiêu của quy hoạch;

- Các tác động có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong phạm vi địa bàn quy hoạch;

- Đánh giá tình hình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch theo các tiêu chí: Danh mục và kế hoạch, tiến độ đầu tư các dự án đầu tư (theo nguồn vốn) đã triển khai thực hiện; Danh mục các dự án đã đi vào hoạt động và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của dự án; Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch chưa triển khai thực hiện, lý do chưa triển khai, khó khăn, vướng mắc;

- Đánh giá chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin