Quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào? Quy chuẩn chiếu sáng khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào? Quy chuẩn khoan khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào? Quy chuẩn vận chuyển, lưu trữ và sử dụng chất nổ khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào?

Tại Tiểu tiết 2.8.3.4 Tiết 2.8.3 Tiểu mục 2.8 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như sau:

2.8.3.4.1 Việc PCCC trong công trình ngầm phải thực hiện theo các quy định tại 2.1.8, các QCVN và các quy định pháp luật khác về PCCC.

CHÚ THÍCH: QCVN liên quan đến PCCC, bao gồm: QCVN 01:2011/BCT, QCVN 04:2017/BCT, QCVN 01:2018/BCT, QCVN 03:2019/BCT, QCVN 07:2020/BCT.

2.8.3.4.2 Không được lưu trữ các vật liệu, chất dễ cháy trong phạm vi 30 m tính từ giếng chìm, cửa đường hầm, nhà hoặc phòng đặt động cơ (kể cả động cơ thông gió).

2.8.3.4.3 Không được phép lưu trữ các vật liệu, chất dễ cháy ở khu vực thi công ngầm trừ trường hợp có kho chứa riêng đảm bảo được các quy định về an toàn cháy, nổ.

2.8.3.4.4 Dầu mỡ bôi trơn động cơ, giẻ lau chùi và những vật liệu, chất dễ cháy, nổ tương tự khác sử dụng cho máy, thiết bị thi công phải được chứa trong các hộp, thùng kim loại kín và cất giữ ở khoảng cách an toàn đối với giếng chìm, thiết bị nâng, vật liệu nổ và gỗ.

2.8.3.4.5 Tại khu vực thi công ngầm, không được phép sử dụng lửa trần trừ trường hợp không có nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

2.8.3.4.6 Không được phép sử dụng các loại máy, thiết bị thi công có động cơ xăng khi thi công ngầm, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về PCCC.

2.8.3.4.7 Khi hàn hoặc cắt bằng nhiệt (lửa) trong thi công ngầm phải đảm bảo các biện pháp sau:

a) Kết cấu, KCCĐT bằng gỗ hoặc vật liệu dễ cháy khác phải được phủ lớp bảo vệ chống cháy;

b) Phải có bình chữa cháy phù hợp, ở trạng thái hoạt động tốt;

c) Phải theo dõi, quan sát liên tục để phát hiện kịp thời dấu hiệu xuất hiện cháy;

d) Phải loại bỏ khói, bụi hàn bằng cách hút khí thải.

2. Quy chuẩn chiếu sáng khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào?

Tại Tiểu tiết 2.8.3.6 Tiết 2.8.3 Tiểu mục 2.8 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD quy chuẩn chiếu sáng khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như sau:

2.8.3.6.1 Chiếu sáng phục vụ thi công phải tuân thủ các quy định tại 2.1.9 và 2.16.

2.8.3.6.2 Ngoài nguồn chiếu sáng chính, phải có nguồn chiếu sáng dự phòng được duy trì trong điều kiện hoạt động tốt và đảm bảo đủ thời gian chiếu sáng để người lao động có thể thoát lên mặt đất một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

3. Quy chuẩn khoan khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào?

Tại Tiết 2.8.4 Tiểu mục 2.8 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD quy chuẩn khoan khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như sau:

2.8.4.1 Khi khoan trong đất đá rời, nếu không có các biện pháp hoặc thiết bị chuyên dụng ĐBAT thì chỉ được phép thực hiện với quy mô (phạm vi) nhỏ để tránh nguy cơ sạt, sụt lở đất đá.

4. Quy chuẩn vận chuyển, lưu trữ và sử dụng chất nổ khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như thế nào?

Tại Tiết 2.8.5 Tiểu mục 2.8 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD quy chuẩn vận chuyển, lưu trữ và sử dụng chất nổ khi thi công công trình ngầm trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng như sau:

2.8.5.1 Việc vận chuyển, lưu trữ và sử dụng chất nổ (thuốc nổ, vật liệu nổ) phải tuân thủ quy định của các QCVN và các quy định của pháp luật có liên quan.

CHÚ THÍCH: Các QCVN liên quan đến sử dụng chất nổ nêu tại 2.17.1.1.

2.8.5.2 Không được vận chuyển chất nổ cùng với các vật liệu khác trong cùng một thùng chứa.

2.8.5.3 Không được vận chuyển chất nổ và kíp nổ cùng nhau trừ trường hợp chúng được đặt trong các phương tiện vận chuyển chuyên dụng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin