Hạn chế chuyển giao công nghệ các loại giống nông nghiệp từ Việt Nam ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Các loại giống nông nghiệp từ Việt Nam được hạn chế chuyển giao công nghệ ra nước ngoài như thế nào? 06 loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ? Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải lập thành văn bản không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các loại giống nông nghiệp từ Việt Nam được hạn chế chuyển giao công nghệ ra nước ngoài như thế nào?

Xin chào Ban biên tập. Vừa qua tôi có nhận chuyển giao các loại giống trong nông nghiệp của Việt Nam sang nước ngoài. Nhưng tôi có nghe nói rằng nên hạn chế chuyển giao các loại giống trong nông nghiệp của nước nhà tạo sản phẩm cạnh tranh với các nước? Như vậy có đúng không? Văn bản nào quy định? Nhờ Ban biên tập phản hồi sớm giúp tôi.

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định hạn chế chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài trong trường hợp sau đây:

- Tạo ra các sản phẩm truyền thống, sản xuất theo bí quyết truyền thống hoặc sử dụng, tạo ra chủng, loại giống trong nông nghiệp, khoáng chất, vật liệu quý hiếm đặc trưng của Việt Nam;

- Tạo ra sản phẩm xuất khẩu vào thị trường cạnh tranh với mặt hàng xuất khẩu chủ lực quốc gia của Việt Nam.

Như vậy các loại giống nông nghiệp, các sản phẩm theo bí quyết gia truyền hay quý hiếm đặc trưng của Việt Nam thì nên hạn chế chuyển giao công nghệ để cạnh tranh xuất khẩu chủ lực cho đất nước.

06 loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ?

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc chuyển giao công nghệ và có thắc mắc nên muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Có những loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Theo đó, tại Điều 45 Luật Chuyển giao công nghệ 2017quy định về các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ bao gồm:

- Môi giới chuyển giao công nghệ.

- Tư vấn chuyển giao công nghệ.

- Đánh giá công nghệ.

- Thẩm định giá công nghệ.

- Giám định công nghệ.

- Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Trên đây là nội dung giải đáp về 06 loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải lập thành văn bản không?

Tôi đang tìm hiểu về một số quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển giao công nghệ và có vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến hợp đồng nên muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Cụ thể, cho tôi hỏi: Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải lập thành văn bản không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Theo đó, về hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ thì tại Khoản 1 Điều 22 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có quy định như sau:

Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Như vậy, theo quy định này thì hợp đồng chuyển giao công nghệ bắt buộc phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản bạn nhé. Hình thức khác ở đây có thể là điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu,...

Bên cạnh đó, về ngôn ngữ trong hợp đồng chuyển giao công nghệ thì các bên thỏa thuận bằng Tiếng Việt hoặc một tiếng khác.

Trên đây là nội dung giải đáp về hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin