Đang mua xe trả góp có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Học hết lớp 5 có đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:12/04/2022

Trường hợp đang mua xe trả góp có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Học hết lớp 5 có đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự không? Khám nghĩa vụ được 5 điểm thì có phải tham gia NVQS không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trường hợp đang mua xe trả góp có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Tôi đang mua xe trả góp, hàng tháng phải đóng tiền cho cửa hàng. Thời hạn trả góp là 2 năm. Đến nay đã được 10 tháng rồi. Tôi mới nhận được lệnh khám nghĩa vụ quân sự. Không biết tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ trả góp như vậy thì có được xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến khi tôi trả góp xong không ạ?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định các trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, không có căn cứ nào quy định công dân đang thực hiện nghĩa vụ trả góp khi mua tài sản thì được xem xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Cho nên nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản này thì bạn sẽ không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ trả góp mua xe bạn có thể nhờ người thân trả giúp.

Học hết lớp 5 có đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự không?

Em có thằng bạn năm nay 18 tuổi, nó mới học hết lớp 5 thôi thì có đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự không?

Trả lời: Khoản 4 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn văn hóa gọi nhập ngũ như sau:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo đó, chưa xét đến các tiêu chuẩn tuyển quân khác, trường hợp bạn của bạn thuộc các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì có thể đảm bảo tiêu chuẩn về văn hóa để được gọi nhập ngũ.

Khám nghĩa vụ được 5 điểm thì có phải tham gia NVQS không?

Em đi khám nghĩa vụ quân sự và em bị 1 điểm 5. Trong trường hợp này thì em có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không ạ. Em cảm ơn.

Trả lời: Theo Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về các tiêu chuẩn về tuổi đời, tiêu chuẩn văn hóa, tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe của công dân được gọi nhập ngũ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn. Trong đó, về tiêu chuẩn sức khỏe như sau:

**Tiêu chuẩn sức khoẻ:

+ Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Mặt khác tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định:

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Căn cứ quy định trên thì, trường hợp anh có 1 chỉ tiêu bị điểm 5 thì anh sẽ thuộc sức khỏe loại 5. Do đó, anh không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.