Những trường hợp nào thực hiện việc đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thực hiện việc đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh trong những trường hợp nào? Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh có trách nhiệm gì? Việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thực hiện việc đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh trong những trường hợp nào?

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Việc đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh được thực hiện trong những trường hợp nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Pháp luật nước ta có quy định về khái niệm tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh như sau:

- Tần số vô tuyến điện là tần số của sóng vô tuyến điện.

Sóng vô tuyến điện là sóng điện từ có tần số thấp hơn 3000 gigahéc (GHz) truyền lan tự do trong không gian, không có dẫn sóng nhân tạo.

- Quỹ đạo vệ tinh là đường chuyển động của vệ tinh trong không gian.

Về vấn đề mà bạn đang thắc mắc thì tại Điều 41 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 có quy định như sau:

Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện phải tham gia thực hiện việc đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh trong các trường hợp sau đây:

- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ vô tuyến điện của quốc gia khác;

- Sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống thông tin vô tuyến điện quốc tế;

- Sử dụng tần số vô tuyến điện đã được tổ chức quốc tế phân bổ cho các quốc gia;

- Sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc các trường hợp phải thực hiện việc phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện theo thoả thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Có nhu cầu được bảo vệ để không bị nhiễu có hại từ hệ thống thông tin vô tuyến điện từ các quốc gia khác.

Trên đây là nội dung giải đáp về các trường hợp đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh.

Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh có trách nhiệm gì?

Tôi đang có đôi chút thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh có trách nhiệm gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 42 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009quy định về trách nhiệm của tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh như sau:

+ Thực hiện các quy định về đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

+ Trực tiếp phối hợp tần số vô tuyến điện với tổ chức nước ngoài theo quy định tại Điều 44 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009;

+ Tham gia phối hợp tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh với cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện của các quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì;

+ Nộp phí đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh theo quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế;

+ Thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý nhiễu có hại với hệ thống vệ tinh khác theo quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế.

Trên đây là nội dung giải đáp về trách nhiệm của tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.

Việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào?

Việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, nhưng có một vài vấn đề tôi chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập.

Trả lời:

Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh được quy định tại Điều 45 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề xuất việc phân bổ tần số vô tuyên điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ riêng thì phải có sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật tần số vô tuyến điện năm 2009.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin